the communication between two modems that indicates a connection is being made

listen to the pronunciation of the communication between two modems that indicates a connection is being made
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the communication between two modems that indicates a connection is being made в Английский Язык Турецкий язык словарь

handshake
{i} anlaşma
handshake
tokalaşma

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
el sıkma

Tom'un çok güçlü bir el sıkması var. - Tom has a very strong handshake.

handshake
{f} anlaş
handshake
{i} toka

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

handshake
{i} el sıkışma

Onun el sıkışması çok güçlü. - His handshake is too strong.

Sizin el sıkışmanız çok sıkı. - Your handshake is too tight.

handshake
{f} tokalaş

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
Öntanışma
Английский Язык - Английский Язык
handshake
the communication between two modems that indicates a connection is being made

  Расстановка переносов

  the com·mu·ni·ca·tion be·tween two modems that indicates a con·nec·tion I·s be·ing made

  Турецкое произношение

  dhi kımyunıkeyşın bitwin tu mōdımz dhıt îndîkeyts ı kınekşın îz biîng meyd

  Произношение

  /ᴛʜē kəˌmyo͞onəˈkāsʜən bēˈtwēn ˈto͞o ˈmōdəmz ᴛʜət ˈəndəˌkāts ə kəˈneksʜən əz ˈbēəɴɢ ˈmād/ /ðiː kəˌmjuːnəˈkeɪʃən biːˈtwiːn ˈtuː ˈmoʊdəmz ðət ˈɪndɪˌkeɪts ə kəˈnɛkʃən ɪz ˈbiːɪŋ ˈmeɪd/

  Слово дня

  lee
Избранное