the closing section of a musical composition

listen to the pronunciation of the closing section of a musical composition
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the closing section of a musical composition в Английский Язык Турецкий язык словарь

coda
bir parçanın sonundaki bitiş bölümü
coda
final
coda
{i} koda [müz.]
coda
(isim) koda [müz.]
coda
koda
coda
(Dilbilim) uç ünsüz
coda
(Dilbilim) hece sonu
finale
{i} final

2007 yılında yayınlanan The Sopranos finali, 11,9 milyon Amerikalıyı televizyonlarına yapıştırılmıştı. - The finale of The Sopranos, which aired in 2007, had 11.9 million Americans glued to their TV sets.

Final o kadar iyiydi ki onu defalarca yeniden izledim. - The finale was so good, that I rewatched it many times.

finale
{i} final [müz.]
finale
{i} son sahne
finale
i., müz. final
finale
{i} bitiş
Английский Язык - Английский Язык
coda
finale
the closing section of a musical composition

  Расстановка переносов

  the clos·ing sec·tion of a mu·si·cal com·po·si·tion

  Турецкое произношение

  dhi klōzîng sekşın ıv ı myuzîkıl kämpızîşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈklōzəɴɢ ˈseksʜən əv ə ˈmyo͞ozəkəl ˌkämpəˈzəsʜən/ /ðiː ˈkloʊzɪŋ ˈsɛkʃən əv ə ˈmjuːzɪkəl ˌkɑːmpəˈzɪʃən/

  Слово дня

  maieutic
Избранное