the cardinal number that is the product of 10 and 100

listen to the pronunciation of the cardinal number that is the product of 10 and 100
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the cardinal number that is the product of 10 and 100 в Английский Язык Турецкий язык словарь

grand
{i} bin dolar

Ben sadece üç bin dolar yaptım. - I just made three grand.

grand
ihtişamlı
grand
gösteriş
grand
{i} k.dili. kuyruklu piyano
grand
kuyruklu piyano

Kuyruklu piyanonun hiçbir pedalı yoktur. - The grand piano has no pedal at all.

O ezgiyi kuyruklu piyanosunda çaldı. - She played that tune on her grand piano.

grand
enfes
grand
{s} genel

Büyükbabam sabah kahvaltısını genellikle saat altıda yer. - My grandfather usually eats breakfast at six.

grand
yüksek

Onun büyük babası yüksek rütbeli bir askerdi. - His grandfather was a soldier of high degree.

Daha yüksek sesle konuş. Büyükbaban pek de iyi duymuyor. - Speak louder. Your grandfather's hearing isn't so good.

grand
bütün

Tom bütün yaz büyükannesi ile birlikte kalıyor. - Tom has been staying with his grandmother all summer.

Büyükannem kendisinin bütün hayatını bana anlattı. - My grandmother told me about her whole life.

grand
tatlı

Büyükanne torunlarına tatlılar vermektedir. - The grandmother gives sweets to her grandchildren.

grand
baş

Büyükbabam başını salladı ve gülümsedi. - My grandfather nodded and smiled at me.

Bu görkemli planları yapmak iyi fakat tabağında sahip olduğunla başlamanı istiyorum. - It's fine to make grandiose plans, but I'd like you to start with what you have on your plate.

grand
çok iyi

Büyükanne çok iyi görünüyordu. - Grandmother looked very well.

Büyükannem çok iyi yemek pişirebilir. - My grandmother can cook very well.

grand
ince
g
(Askeri) ÇEKİM: Değişmez çekim değerini, çekim ivmesini gösterir simge. Bak. "G force"
g
bin dolar
grand
{i} argo bin dolar
grand
{s} önemli

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

grand
{s} asil
grand
{s} muhteşem, görkemli, ihtişamlı
grand
{s} ağırbaşlı
Английский Язык - Английский Язык
m
g
k
1000
thou
one thousand
thousand
grand
yard
the cardinal number that is the product of 10 and 100

    Расстановка переносов

    the car·di·nal num·ber that I·s the prod·uct of 10 and 100

    Произношение

    Слово дня

    saturnine
Избранное