the cardinal compass point that is at 0 or 360 degrees

listen to the pronunciation of the cardinal compass point that is at 0 or 360 degrees
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the cardinal compass point that is at 0 or 360 degrees в Английский Язык Турецкий язык словарь

north
kuzey

Didoca, Dağıstan'da yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulan bir Kuzeydoğu Kafkas dilidir. - Tsez is a Northeast Caucasian language spoken by about 15,000 people in Dagestan.

Kanada, Amerika'nın kuzey tarafındadır. - Canada is on the north side of America.

north
kuzeyinde

Hayvanat bahçesinin hemen kuzeyinde bir müze var. - There is a museum just north of the zoo.

Kasaba Japonya'nın en uç kuzeyindedir. - The town is located in the extreme north of Japan.

north
kuzeyde

Kuzeyde İskoçya, güneyde İngiltere, batıda Galler ve daha batıda da Kuzey İrlanda var. - In the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.

Kuzeyde kötü hava var. - There is bad weather in the north.

north
kuzeyden gelen

Kuzeyden gelen uçan sincaplar ağaçların içinde yuva yapar. - Northern flying squirrels nest inside trees.

Kuzeyden gelen soğuk bir rüzgar var. - There's a cold wind from the north.

north
kuzeye

Köşede sola döndük ve kuzeye gittik. - We turned left at the corner and drove north.

Otobüs kuzeye gidiyordu. - The bus was heading north.

n
i., mat. n, belirsiz bir sayı
north
bir memleketin kuzey kısımları
north
northeast kuzey doğu
north
{s} kuzeye doğru

Humboldt akıntısı Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca kuzeye doğru akan soğuk bir okyanus akıntısıdır. - The Humboldt current is a cold ocean current that flows north along the west coast of South America.

İbre kuzeye doğru işaret ediyor. - The needle is pointing toward the north.

north
kuzeyden esen veya gelen
north
{s} kuzeydeki

Kuzeydeki birçok kişi köleliğin yanlış olduğunu düşünüyordu. - Many in the North felt slavery was wrong.

O, kuzeydeki en iyi ailelerin birinden gelmiştir. - He sprang from one of the best families in the north.

north
{s} kuzeye bakan. z
north
northeastern kuzey doğuda
north
north by east yıldız kerte poyraz
north
kuzey tarafta
north
{i} kuzey bölge

7 Şubat Japonya'da Kuzey Bölgesi Günü'dür. - February 7th is Northern Territories Day in Japan.

north
kuzeye bakan
Английский Язык - Английский Язык
north
n
the cardinal compass point that is at 0 or 360 degrees
Избранное