the branch of biology that deals with the structure of animals and plants

listen to the pronunciation of the branch of biology that deals with the structure of animals and plants
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the branch of biology that deals with the structure of animals and plants в Английский Язык Турецкий язык словарь

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
Английский Язык - Английский Язык
morphology
the branch of biology that deals with the structure of animals and plants

  Расстановка переносов

  the Branch of bi·o·lo·gy that deals with the struc·ture of animals and plants

  Турецкое произношение

  dhi bränç ıv bayälıci dhıt dilz wîdh dhi strʌkçır ıv änımılz ınd plänts

  Произношение

  /ᴛʜē ˈbranʧ əv bīˈäləʤē ᴛʜət ˈdēlz wəᴛʜ ᴛʜē ˈstrəkʧər əv ˈanəməlz ənd ˈplants/ /ðiː ˈbrænʧ əv baɪˈɑːləʤiː ðət ˈdiːlz wɪð ðiː ˈstrʌkʧɜr əv ˈænəməlz ənd ˈplænts/

  Слово дня

  heliolatry
Избранное