the atmosphere of an environment

listen to the pronunciation of the atmosphere of an environment
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the atmosphere of an environment в Английский Язык Турецкий язык словарь

ambience
bir yerin havası
ambience
çevre
ambiance
{i} ortam
ambiance
{i} hava
ambiance
{i} çevre
ambiance
{i} ambians
ambience
{i} ambians
ambience
{i} atmosfer, hava, ambiyans
ambience
{i} ortam
ambience
{i} hava
ambience
muhit
Английский Язык - Английский Язык
ambience
ambiance
the atmosphere of an environment

  Расстановка переносов

  the at·mos·phere of an en·vi·ron·ment

  Турецкое произношение

  dhi ätmısfîr ıv ın învayrınmınt

  Произношение

  /ᴛʜē ˈatməˌsfər əv ən ənˈvīrənmənt/ /ðiː ˈætməˌsfɪr əv ən ɪnˈvaɪrənmənt/

  Слово дня

  dentifrice
Избранное