the arrangement of music for performance by an orchestra

listen to the pronunciation of the arrangement of music for performance by an orchestra
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the arrangement of music for performance by an orchestra в Английский Язык Турецкий язык словарь

orchestration
orkestrasyon
orchestration
{i} orkestraya uyarlama
orchestration
(Mukavele) harmonik düzenleme prosedürü, becerili organize etme prosedürü
Английский Язык - Английский Язык
orchestration
the arrangement of music for performance by an orchestra

  Расстановка переносов

  the ar·range·ment of mu·sic for per·for·mance by an or·ches·tra

  Турецкое произношение

  dhi ıreyncmınt ıv myuzîk fôr pırfôrmıns bay ın ôrkıstrı

  Произношение

  /ᴛʜē ərˈānʤmənt əv ˈmyo͞ozək ˈfôr pərˈfôrməns ˈbī ən ˈôrkəstrə/ /ðiː ɜrˈeɪnʤmənt əv ˈmjuːzɪk ˈfɔːr pɜrˈfɔːrməns ˈbaɪ ən ˈɔːrkəstrə/

  Слово дня

  capitulate
Избранное