the aromatic wood from such a tree

listen to the pronunciation of the aromatic wood from such a tree
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the aromatic wood from such a tree в Английский Язык Турецкий язык словарь

cedar
sedir

Sedirler nerede yetişir? - Where do cedars grow?

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
dağservisi
cedar
sedir ağacı

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
cedar chest yünluleri güveden korumak için sedir ağacının odunun
cedar
Cedrus libani
cedar
bu ağaçların tahtası
cedar
i., bot. sedir, dağservisi
cedar
Himalayan cedar
cedar
cedar of Lebanon Lübnan selvisi
cedar
{i} dağ selvisi
cedar
Cedrus deodara
cedar
erz ağacı
cedar
Indian cedar çin ağacı
Английский Язык - Английский Язык
cedar
the aromatic wood from such a tree

  Расстановка переносов

  the ar·o·ma·tic wood from such a Tree

  Турецкое произношение

  dhi erımätîk wûd fırm sʌç ı tri

  Произношение

  /ᴛʜē ˌerəˈmatək ˈwo͝od fərm ˈsəʧ ə ˈtrē/ /ðiː ˌɛrəˈmætɪk ˈwʊd fɜrm ˈsʌʧ ə ˈtriː/

  Слово дня

  euphuism
Избранное