the anticipate correctly the intentions or actions of

listen to the pronunciation of the anticipate correctly the intentions or actions of
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the anticipate correctly the intentions or actions of в Английский Язык Турецкий язык словарь

psyche
psych sez
psyche
(Tıp) psişizm
psyche
(Pisikoloji, Ruhbilim) sayk
psyche
(Tıp) psişe
psyche
tin
psyche
insan ruhu
psyche
insan aklı
psyche
i., ruhb. ruh
Английский Язык - Английский Язык
psyche
the anticipate correctly the intentions or actions of

  Расстановка переносов

  the an·tic·i·pate cor·rect·ly the intentions or actions of

  Турецкое произношение

  dhi äntîsıpeyt kırektli dhi întençınz ır äkşınz ıv

  Произношение

  /ᴛʜē anˈtəsəˌpāt kərˈektlē ᴛʜē ənˈtenʧənz ər ˈaksʜənz əv/ /ðiː ænˈtɪsəˌpeɪt kɜrˈɛktliː ðiː ɪnˈtɛnʧənz ɜr ˈækʃənz əv/

  Слово дня

  affiance
Избранное