the angular distance of a celestial object below the horizon

listen to the pronunciation of the angular distance of a celestial object below the horizon
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the angular distance of a celestial object below the horizon в Английский Язык Турецкий язык словарь

depression
depresyon

Onun ölümünden sonra, o depresyona girdi. - After her death, he sunk into depression.

Öz bakımda eksiklik bir depresyon belirtisi olabilir. - Poor personal hygiene can be a sign of depression.

depression
{i} çöküntü
depression
(Ticaret) kriz

1930'lardaki kriz sırasında, çok sayıda zengin insan borsanın iflasında her şeyini kaybetti. - During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.

Ekonomist, sürüp giden bir ekonomik kriz sezinledi. - The economist anticipated a prolonged depression.

depression
(Askeri) alçalma
depression
basınç düşmesi
depression
(Biyokimya) baskılama
depression
(Ticaret) şiddetli durgunluk
depression
kasavet
depression
(Ticaret) ekonomik kriz

Ekonomist, sürüp giden bir ekonomik kriz sezinledi. - The economist anticipated a prolonged depression.

depression
(Coğrafya) çukurluk

Yolda bazı çukurluklar var. - There are some depressions in the road.

depression
{i} çökme
depression
çökkünlük
depression
{i} bastırma
depression
{i} alçak basınç alanı
depression
basma/çukur/bunalım
depression
{i} daralma
depression
{i} moral bozukluğu, keyifsizlik
depression
(Askeri) ALÇALIŞ VERME: Yükseliş tertibatı vasıtasıyla bir silahın namlu ağzını, özellikle yatay vaziyetten daha aşağıya indirmek. 2. DEPRESYON BÖLGESİ Yüksek basınçla çevrili alçak barometrik bölge
depression
{i} buhran

Büyük Buhran, suçta büyük bir artışa neden oldu. - The Great Depression triggered a great surge in crime.

Büyük Buhran 1929'da başladı ve 1930'larda sona erdi. - The Great Depression started in 1929 and ended in the 1930's.

Английский Язык - Английский Язык
depression
the angular distance of a celestial object below the horizon

  Расстановка переносов

  the an·gu·lar dis·tance of a ce·les·tial ob·ject be·low the ho·ri·zon

  Турецкое произношение

  dhi änggyılır dîstıns ıv ı sılesçıl ıbcekt bilō dhi hırayzın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈaɴɢgyələr ˈdəstəns əv ə səˈlesʧəl əbˈʤekt bēˈlō ᴛʜē hərˈīzən/ /ðiː ˈæŋɡjəlɜr ˈdɪstəns əv ə səˈlɛsʧəl əbˈʤɛkt biːˈloʊ ðiː hɜrˈaɪzən/

  Слово дня

  white elephant
Избранное