the amount of a claim a policy holder has to pay if he or she suffers a loss

listen to the pronunciation of the amount of a claim a policy holder has to pay if he or she suffers a loss
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the amount of a claim a policy holder has to pay if he or she suffers a loss в Английский Язык Турецкий язык словарь

excess
{i} fazlalık
excess
{i} aşırılık
excess
{i} aşırıya kaçma

Kibarlığın aşırıya kaçması can sıkıcı. - Excess of politeness is annoying.

excess
artan
excess
tecavüz
excess
ziyadesiyle
excess
katma
excess
aşırı

Lütfen aşırı içki içmekten kaçın. - Please refrain from excessive drinking.

Aşırı düşkünlük çocuğu şımarttı. - Excessive indulgence spoiled the child.

excess
çok

Çok fazla yememelisin. - You shouldn't eat to excess.

O çok fazla sigara içiyor. - She smokes excessively.

excess
haddinden fazla

Tom haddinden fazla gürültü hakkında şikayet etti. - Tom complained about the excessive noise.

excess
ölçüsüz

Suyu ölçüsüz ve aşırı miktarda içmek su zehirlenmesi ile sonuçlanabilir, potansiyel olarak ölümcül bir durum. - Drinking excessive and extreme amounts of water can result in water intoxication, a potentially fatal condition.

excess
ek
excess
{i} aşırılık, ifrat, fazlalık
excess
on
excess
{i} fazla

Çok fazla yememelisin. - You shouldn't eat to excess.

Ciğerlerinde fazla su vardı. - He had excess water in his lungs.

excess
{s} fazla, ziyade, artan
excess
artık,fazla
excess
excessluggage fazla bagaj
excess
in excess of fazla
Английский Язык - Английский Язык
excess
the amount of a claim a policy holder has to pay if he or she suffers a loss

  Расстановка переносов

  the a·mount of a claim a pol·i·cy hold·er has to pay if he or she suffers a loss

  Турецкое произношение

  dhi ımaunt ıv ı kleym ı pälısi hōldır hız tı pey îf hi ır şi sʌfırz ı lôs

  Произношение

  /ᴛʜē əˈmount əv ə ˈklām ə ˈpäləsē ˈhōldər həz tə ˈpā əf ˈhē ər ˈsʜē ˈsəfərz ə ˈlôs/ /ðiː əˈmaʊnt əv ə ˈkleɪm ə ˈpɑːləsiː ˈhoʊldɜr həz tə ˈpeɪ ɪf ˈhiː ɜr ˈʃiː ˈsʌfɜrz ə ˈlɔːs/

  Слово дня

  llano
Избранное