the american hospital association

listen to the pronunciation of the american hospital association
Английский Язык - Английский Язык
Aha
American Hospital Association
Aha
the american hospital association

  Расстановка переносов

  the A·me·ri·can hos·pi·tal as·so·ci·a·tion

  Турецкое произношение

  dhi ımerıkın häspîtıl ısōsieyşın

  Произношение

  /ᴛʜē əˈmerəkən ˈhäsˌpətəl əˌsōsēˈāsʜən/ /ðiː əˈmɛrəkən ˈhɑːsˌpɪtəl əˌsoʊsiːˈeɪʃən/

  Слово дня

  jericho
Избранное