the action of jettisoning items

listen to the pronunciation of the action of jettisoning items
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the action of jettisoning items в Английский Язык Турецкий язык словарь

jettison
tehlike zamanında gemiyi hafifletmek amacıyle eşyayı denize atma
jettison
(Askeri) YÜK ATMA: Uçağın güvenliği için veya bir hava muharebesine hazırlık amacıyla uçaktaki yüklerin kontrollü olarak atılması
jettison
{f} (tehlike anında gemiyi hafifletmek için) (yükü) denize atmak
jettison
fırlatma
jettison
atma
jettison
fırlatıp atmak
jettison
atıp kurtulmak
jettison
atarak boşalt
jettison
(tehlike anında eşyayı) gemiden atmak
jettison
{i} gemiden yük atma
jettison
{i} safra atma
jettison
{f} yük atmak
jettison
bu suretle denize atılan mal
jettison
{f} ağırlık boşaltmak
jettison
{f} safra atmak
jettison
bu suretle denize atmak
jettison
{i} ağırlık azaltma
jettison
{f} başından savmak
Английский Язык - Английский Язык
jettison
the action of jettisoning items

  Расстановка переносов

  the ac·tion of jettisoning items

  Турецкое произношение

  dhi äkşın ıv cetısınîng aytımz

  Произношение

  /ᴛʜē ˈaksʜən əv ˈʤetəsənəɴɢ ˈītəmz/ /ðiː ˈækʃən əv ˈʤɛtəsənɪŋ ˈaɪtəmz/

  Слово дня

  ides
Избранное