the act of tempting or the condition of being tempted

listen to the pronunciation of the act of tempting or the condition of being tempted
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the act of tempting or the condition of being tempted в Английский Язык Турецкий язык словарь

temptation
{i} günaha sokma
temptation
günaha teşvik edici şey veya kimse
temptation
{i} ayartma

O bir ayartmaydı, Mary, ve sen karşı koyamadın. - It was a temptation, Mary, and you succumbed.

Tom ayartmaya karşı koyamadı. - Tom couldn't resist the temptation.

temptation
{i} birinin ayartılmasına yol açabilen şey/kimse, birinin doğru yoldan sapmasına sebep olabilen şey/kimse
temptation
günaha teşvik etme veya olunma
temptation
yolu şaşırtma
temptation
cezbeden şey/ayartma
temptation
ayartı

Ayartılmaktan başka her şeye dayanabilirim. - I can resist everything but temptation.

temptation
baştan çıkarıcı şey
temptation
baştan çıkarma

Baştan çıkarmaya karşı dayanıklıdır. - He is proof against temptation.

temptation
birini ayartmaya çalışma
temptation
baştan çıkma
temptation
şeytana uyma

Tom asla şeytana uymadı. - Tom never gave in to temptation.

Genç insanlar şeytana uymaya eğilimlidir. - Young men are prone to fall into temptation.

temptation
istek uyandıran şey
temptation
cezbedici şey
temptation
{i} günaha girme
Английский Язык - Английский Язык
temptation
the act of tempting or the condition of being tempted

  Расстановка переносов

  the act of tempt·ing or the con·di·tion of be·ing tempted

  Турецкое произношение

  dhi äkt ıv temptîng ır dhi kındîşın ıv biîng temptıd

  Произношение

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈtemptəɴɢ ər ᴛʜē kənˈdəsʜən əv ˈbēəɴɢ ˈtemptəd/ /ðiː ˈækt əv ˈtɛmptɪŋ ɜr ðiː kənˈdɪʃən əv ˈbiːɪŋ ˈtɛmptəd/

  Слово дня

  moratorium
Избранное