the act of staring; a fixed look with eyes wide open

listen to the pronunciation of the act of staring; a fixed look with eyes wide open
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the act of staring; a fixed look with eyes wide open в Английский Язык Турецкий язык словарь

stare
{f} gözlerini dikmek
stare
{i} gözünü dikme
stare
{f} gözlerini dikip bak
stare
gözünü dikip bakmak
stare
gözünü dikip bakma
stare
sabit bakış
stare
(at ile) dik dik bakmak
stare
{f} bakakalmak
stare
{f} boş boş bakmak
stare
{f} boşluğa bakmak
stare
{i} boşluğa bakma
stare
{f} gözünü dikmek
stare
{f} hayretle bakmak
stare
bakışların bir noktaya takılıp kalması
stare
stare one in the face önünde
stare
(fiil) gözlerini dikmek, gözünü dikmek, dik dik bakmak, gözü dalmak, boşluğa bakmak, boş boş bakmak, bakakalmak, hayretle bakmak
stare
{f} (at) (dikkatle) bakmak
stare
stare at dik dik bakmak stare down yüzüne dik dik bakıp şaşırtmak veya utandırmak
Английский Язык - Английский Язык
stare
the act of staring; a fixed look with eyes wide open

    Расстановка переносов

    the act of staring; a fixed look with eyes wide o·pen

    Произношение

    Слово дня

    laodicean
Избранное