the act of confirming someone's opinion or impression

listen to the pronunciation of the act of confirming someone's opinion or impression
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the act of confirming someone's opinion or impression в Английский Язык Турецкий язык словарь

reassurance
{i} güvence
reassurance
rahatlatma
reassurance
(Politika, Siyaset) güvence vermek
reassurance
güven verme
reassurance
yatıştırma
reassurance
Bir sigorta ortaklığının sigorta ettiği paranın bir bölümünü, olabilecek zarara karşı, başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirmesi işi
the act of
eyleminin
reassurance
{i} (birinin) şüphelerini/endişelerini tekrar giderme veya gidermeye çalışma
reassurance
{i} yeniden güven verme
reassurance
{i} reasürans
reassurance
reasürans/rahatlatma
reassurance
{i} yenilenmiş sigorta
reassurance
{i} içini rahatlatma
reassurance
{i} bak. reinsurance
reassurance
{i} doyurma
Английский Язык - Английский Язык
reassurance
the act of confirming someone's opinion or impression

  Расстановка переносов

  the act of confirming someone's o·pin·ion or im·pres·sion

  Турецкое произношение

  dhi äkt ıv kınfırmîng sʌmwʌnz ıpînyın ır împreşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈakt əv kənˈfərməɴɢ ˈsəmˌwənz əˈpənyən ər əmˈpresʜən/ /ðiː ˈækt əv kənˈfɜrmɪŋ ˈsʌmˌwʌnz əˈpɪnjən ɜr ɪmˈprɛʃən/

  Слово дня

  gowpen
Избранное