the act of arousing an organism to action

listen to the pronunciation of the act of arousing an organism to action
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the act of arousing an organism to action в Английский Язык Турецкий язык словарь

stimulation
{i} dürtü
stimulation
{i} uyarım

Bütün çocukların uyarıma ihtiyacı vardır. - All children need stimulation.

Zihinsel bir uyarıma ihtiyacım var. - I need some mental stimulation.

stimulation
uyarılma
stimulation
(Tıp) uyarı

Zihinsel bir uyarıma ihtiyacım var. - I need some mental stimulation.

Bütün çocukların uyarıma ihtiyacı vardır. - All children need stimulation.

stimulation
harekete geçirme
stimulation
(Tıp) tembih
stimulation
uyanın
stimulation
uyan
stimulation
dürtme
stimulation
stimülasyon
the act of
eyleminin
stimulation
{i} tahrik
stimulation
{i} teşvik
stimulation
{i} uyarma
stimulation
(Tıp) Uyandırma, uyarma, tenbih, uyarım
stimulation
teşvik/uyarım
Английский Язык - Английский Язык
stimulation
the act of arousing an organism to action

  Расстановка переносов

  the act of a·rous·ing an or·ga·ni·sm to ac·tion

  Турецкое произношение

  dhi äkt ıv ırauzîng ın ôrgınîzım tı äkşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈakt əv ərˈouzəɴɢ ən ˈôrgəˌnəzəm tə ˈaksʜən/ /ðiː ˈækt əv ɜrˈaʊzɪŋ ən ˈɔːrɡəˌnɪzəm tə ˈækʃən/

  Слово дня

  bissextile
Избранное