the act of appropriating, or something appropriated

listen to the pronunciation of the act of appropriating, or something appropriated
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the act of appropriating, or something appropriated в Английский Язык Турецкий язык словарь

appropriation
kendileme
appropriation
tahsis etme
appropriation
mal etme
appropriation
(Ekonomi) Temellük
appropriation
(Kanun) Başkasına ait olan birşeyi izinsiz kendi üzerine alma, üstüne oturma, el koyma
the act of
eyleminin
appropriation
{i} kendine mâletme
appropriation
{i} benimseme
appropriation
{i} kendine mal etme
appropriation
{i} ödenek, tahsisat
appropriation
(Sosyoloji, Toplumbilim) temellük (etme)
appropriation
(isim) kendine mâletme, benimseme, üstüne oturma, el koyma, iç etme; ayırma; ödenek, tahsisat
appropriation
{i} iç etme
appropriation
{i} üstüne oturma
appropriation
(Askeri) TAHSİSAT, BÜTÇE İLE AYRILAN TAHSİSAT: Kongre'den geçmiş bir kanunla, belirli bir maksat için hazineden ödemeler yapılması hususunda verilen yetki. Tahsisler, uygulama şekillerine göre "annual", "continuing", "multiple year", "current", "expired", "lapsed", "definite", "indefinite", "permanent" ve "civil" adlarını a1ır. Bu kelimelere bakınız
appropriation
zimmetine geçirme/ayrılma
appropriation
{i} tahsisat
appropriation
{i} ayırma
appropriation
{i} el koyma
Английский Язык - Английский Язык
appropriation
the act of appropriating, or something appropriated

    Расстановка переносов

    the act of appropriating, or some·thing ap·pro·pri·a·ted

    Произношение

    Слово дня

    guillotine
Избранное