that which is taken by encroaching on another

listen to the pronunciation of that which is taken by encroaching on another
Английский Язык - Турецкий язык

Определение that which is taken by encroaching on another в Английский Язык Турецкий язык словарь

encroachment
tecavüz
encroachment
tecavüz/el uzatma
encroachment
{i} saldırma
encroachment
{i} (başkasının hakkına) tecavüzde bulunma
encroachment
{i} el uzatma
encroachment
{i} zarar
encroachment
{i} tecâvüz
encroachment
{i} aşma
encroachment
{i} geçme
Английский Язык - Английский Язык
encroachment
that which is taken by encroaching on another

  Расстановка переносов

  that which I·s tak·en by encroaching on an·oth·er

  Турецкое произношение

  dhıt hwîç îz teykın bay înkrōçîng ôn ınʌdhır

  Произношение

  /ᴛʜət ˈhwəʧ əz ˈtākən ˈbī ənˈkrōʧəɴɢ ˈôn əˈnəᴛʜər/ /ðət ˈhwɪʧ ɪz ˈteɪkən ˈbaɪ ɪnˈkroʊʧɪŋ ˈɔːn əˈnʌðɜr/

  Слово дня

  casanova
Избранное