that which is available

listen to the pronunciation of that which is available
Английский Язык - Турецкий язык

Определение that which is available в Английский Язык Турецкий язык словарь

availability
{i} geçerlilik
availability
(Bilgisayar) yararlanırlık
availability
kullanılabilir

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

availability
(isim) müsait olma, hazır bulunma, bulunma, mevcut olma; geçerlilik, geçerlik
availability
(Denizbilim) sağlanırlık
availability
var olma
availability
elverişlilik
availability
mevcudiyet
availability
elde edilebilme
availability
(Mühendislik) emreamadelik (mühendislik dilinde)
availability
bulunurluk
availability
uygunluk
availability
{i} geçerlik
availability
{i} bulunma

Projenin en büyük zorluğu, hayata geçirmek için gerekli beceriye sahip emekçilerin bulunup bulunmaması olacak. - The biggest challenge to the project will be the availability of workers with the skills required to bring it to fruition.

availability
kullanılırlık
availability
mevcudiyet/müsaitlik
availability
Kullanılabilirlik
Английский Язык - Английский Язык
availability
that which is available

  Расстановка переносов

  that which I·s a·vail·a·ble

  Турецкое произношение

  dhıt hwîç îz ıveylıbıl

  Произношение

  /ᴛʜət ˈhwəʧ əz əˈvāləbəl/ /ðət ˈhwɪʧ ɪz əˈveɪləbəl/

  Слово дня

  eschatology
Избранное