that cannot be gainsaid, certain

listen to the pronunciation of that cannot be gainsaid, certain
Английский Язык - Турецкий язык

Определение that cannot be gainsaid, certain в Английский Язык Турецкий язык словарь

undeniable
inkar edilmez
undeniable
{s} su götürmez
undeniable
inkâr edilemez

Onun inkâr edilemez olduğunu düşünüyorum. - I think that's undeniable.

Onların buraya geldiği gerçeği inkar edilemez. - The fact that they came here is undeniable.

undeniable
kesin
undeniable
yadsınamaz

Bunlar yadsınamaz gerçeklerdir. - These are undeniable truths.

undeniable
{s} itiraz olunamaz
undeniable
söz kaldırmaz derecedeundeniably inkâr edilmez surette
undeniable
inkâr olunmaz
Английский Язык - Английский Язык
{a} undeniable
that cannot be gainsaid, certain
Избранное