that can not be separated

listen to the pronunciation of that can not be separated
Английский Язык - Турецкий язык

Определение that can not be separated в Английский Язык Турецкий язык словарь

inseparable
{s} ayrılamaz

Tom ve Mary ayrılamaz. - Tom and Mary are inseparable.

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

inseparable
{s} ayrılmaz

Güç ve para ayrılmaz. - Power and money are inseparable.

Bir cerrah ayrılmaz arkadaşı olan ölümle birlikte yaşar - Ben onunla el ele yürüyorum. - A surgeon lives with Death, his inseparable companion - I walk hand in hand with him.

inseparable
yapışık
inseparable
bağlı
inseparable
{s} çok samimi

Mary ve Kate çok samimi. - Mary and Kate are inseparable.

inseparable
{s} yakın

Onlar yakında ayrılmaz oldular. - They soon became inseparable.

inseparable
inseparablenessayrılmazlık
inseparable
inseparablybirbirinden ayrılmaz surette
inseparable
ayrılmaz surette kullanılan inseparablesayrılamayan şeyler
inseparable
çok yakın dostlar
Английский Язык - Английский Язык
inseparable
that can not be separated

  Расстановка переносов

  that Can not be sep·a·ra·ted

  Турецкое произношение

  dhıt kın nät bi sepıreytıd

  Произношение

  /ᴛʜət kən ˈnät bē ˈsepərˌātəd/ /ðət kən ˈnɑːt biː ˈsɛpɜrˌeɪtəd/

  Слово дня

  sesquipedalian
Избранное