terk etme

listen to the pronunciation of terk etme
Турецкий язык - Английский Язык
quit

I've decided to quit doing that. - Onu yapmayı terk etmeye karar verdim.

abdication
(Askeri) defection
{i} relinquishing
dereliction
terk etmek
desert
terk etmek
leave

I didn't know he had decided to leave his job. - Onun işini terk etmek için karar verdiğini bilmiyordum.

Jane was about to leave the house. - Jane evi terk etmek üzereydi.

terk etme beyanı
(Ticaret) notice of abandonment
terketme
{i} abandon

We won't ever abandon you. - Sizi hiç terketmeyeceğiz.

Tom would never abandon his children. - Tom asla çocuklarını terketmez.

terk etmek
a) to leave, to abandon, to forsake, to walk out on sb b) to give up, to quit, to renounce
terk etmek
(Dilbilim) walk out
terk etmek
walk out on
terk etmek
(Dilbilim) go away
terk etmek
(Argo) jack in
terk etmek
quit
terk etmek
renounce
terk etmek
(Dilbilim) give in
terk etmek
expose
terk etmek
vacate
terk etmek
give off
terk etmek
(deyim) leave behind
terk etmek
cast off
terk etmek
(Kanun) waive
terk etmek
forsake
terk etmek
(Politika, Siyaset) assign
terk etmek
(Bilgisayar) exit
terketme
resignation
terketme
(Kanun) cession
terketme
desertion
terk etmek
come away
terk etmek
run out on
terk etmek
abjure
terk etmek
give over
terk etmek
abandon

They had to abandon their vehicles in the snow. - Araçlarını karda terk etmek zorunda kaldılar.

We have to abandon the plan. - Planı terk etmek zorundayız.

terketme
renouncement
terk etmek
to flee
terketme
abandonment
terk etmek
(Hukuk) to assign
terk etmek
to abandon, leave, quit; to forsake; to desert
terk etmek
clean
terketme
leaving

I doubt that Tom would ever consider leaving his wife. - Tom'un şu ana kadar karısını terketmeyi düşündüğünden şüpheliyim.

I was on the point of leaving home when a light rain started to fall. - Yağmur çiselemeye başladığında, evi terketmek üzereydim.

terketme
quit

I won't quit, no matter what you say. - Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle.

terketme
{i} renunciation
terketme
walkout
terketme
{i} voidance
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение terk etme в Турецкий язык Турецкий язык словарь

terk etmek
Bırakmak, ayrılmak
terk etmek
Bakmamak, ihmal etmek
terk etmek
Salıvermek, vazgeçmek
Terk etmek
atmak
Terk etmek
(Osmanlı Dönemi) GAFUL
terk etme
Избранное