terapistler

listen to the pronunciation of terapistler
Турецкий язык - Английский Язык
therapists
terapist
therapist

Tom has been seeing a therapist. - Tom bir terapistle görüşüyor.

Tom isn't a speech therapist. - Tom bir konuşma terapisti değil.

terapist
mental therapist
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение terapistler в Турецкий язык Турецкий язык словарь

terapist
Terapi yapan (kimse)
terapistler
Избранное