tending to impose one's demands upon others as if one was an authority

listen to the pronunciation of tending to impose one's demands upon others as if one was an authority
Английский Язык - Турецкий язык

Определение tending to impose one's demands upon others as if one was an authority в Английский Язык Турецкий язык словарь

authoritarian
otoriter

Devlet Kapitalizmi, demokratik ya da otoriter olabilir. - State Capitalism could be democratic or authoritarian.

Kitap yasaklama otoriter bir eylemdir. - Book banning is an authoritarian act.

authoritarian
otoriter,sıkı yönetim taraftarı
authoritarian
zorgulu
authoritarian
yetkeci
authoritarian
{s} otorite yanlısı
authoritarian
sıkı idare taraftarı
authoritarian
serbestlige imkan vermeden yöneten
Английский Язык - Английский Язык
authoritarian
tending to impose one's demands upon others as if one was an authority

  Расстановка переносов

  tending to im·pose one's demands up·on others as if one was an au·tho·ri·ty

  Турецкое произношение

  tendîng tı împōz wʌnz dîmändz ıpän ʌdhırz äz îf hwʌn wız ın ıthôrıti

  Произношение

  /ˈtendəɴɢ tə əmˈpōz ˈwənz dəˈmandz əˈpän ˈəᴛʜərz ˈaz əf ˈhwən wəz ən əˈᴛʜôrətē/ /ˈtɛndɪŋ tə ɪmˈpoʊz ˈwʌnz dɪˈmændz əˈpɑːn ˈʌðɜrz ˈæz ɪf ˈhwʌn wəz ən əˈθɔːrətiː/

  Слово дня

  prudential
Избранное