ten added or repeated six times

listen to the pronunciation of ten added or repeated six times
Английский Язык - Турецкий язык

Определение ten added or repeated six times в Английский Язык Турецкий язык словарь

sixty
altmış

On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz. - Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.

Altmış yaşındaki ev sahibim niye bir trambolin aldı? - Why did my sixty-year-old landlord buy a trampoline?

sixty
altmış rakamı (60, LX)
sixty
LX
sixty
60 arası yaş sixtieth s
sixty
{i} altmış, altmış rakamı (60, LX)
sixty
like sixty çok hızlı
sixty
altmış sayısı veya rakamı
sixty
the sixties 1960 ile 1969 arasındaki yıllar
sixty
altmışıncı altmışta bir
sixty
{i} altmışlık
Английский Язык - Английский Язык
{a} sixty
ten added or repeated six times

  Расстановка переносов

  ten added or re·pea·ted six times

  Турецкое произношение

  ten ädıd ır ripitıd sîks taymz

  Произношение

  /ˈten ˈadəd ər rēˈpētəd ˈsəks ˈtīmz/ /ˈtɛn ˈædəd ɜr riːˈpiːtəd ˈsɪks ˈtaɪmz/

  Слово дня

  scrannel
Избранное