tempestuous or emotionally volatile

listen to the pronunciation of tempestuous or emotionally volatile
Английский Язык - Турецкий язык

Определение tempestuous or emotionally volatile в Английский Язык Турецкий язык словарь

fiery
ateşli

Bu hususta ateşli bir tartışma yaşadık. - We had a fiery debate in this respect.

Onu ateşli kırmızı saçlarından tanıdım. - I recognized her by her fiery red hair.

fiery
çabuk öfkelenen
fiery
coşturucu
fiery
coşkun
fiery
galeyana getiren
fiery
kızgın
fiery
ateş gibi/ateşli
fiery
ateşten
fiery
harareti olan
fiery
(sıfat) ateşli, ateş gibi, kızgın, atılgan, kıpkırmızı, parlayan, yanıcı, ateşlenmiş
fiery
tutuşabilir
fiery
{s} parlayan
fiery
{s} çabuk öfkelenen, barut gibi
fiery
ateş kesilmiş
fiery
{s} kıpkırmızı
fiery
{s} ateş gibi
fiery
{s} yanıcı
fiery
{s} ateşli, şehvet dolu
Английский Язык - Английский Язык
fiery
tempestuous or emotionally volatile

  Расстановка переносов

  tem·pes·tu·ous or e·mo·tion·al·ly vol·a·tile

  Турецкое произношение

  tempesçuıs ır îmōşnıli välıtıl

  Произношение

  /ˌtemˈpesʧo͞oəs ər əˈmōsʜnəlē ˈvälətəl/ /ˌtɛmˈpɛsʧuːəs ɜr ɪˈmoʊʃnəliː ˈvɑːlətəl/

  Слово дня

  lissotrichous
Избранное