telli çalgılardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası

listen to the pronunciation of telli çalgılardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası
Турецкий язык - Турецкий язык
ahenk tahtası
telli çalgılardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası

    Расстановка переносов

    tel·li çal·gı·lar·dan ü·ze·ri·ne tel·ler ge·ril·miş bu·lu·nan ka·pak tah·ta·sı

    Слово дня

    recondite
Избранное