tehlikelerden kaçarak güvenilir bir yere çekilmek

listen to the pronunciation of tehlikelerden kaçarak güvenilir bir yere çekilmek
Турецкий язык - Турецкий язык
sığınmak
tehlikelerden kaçarak güvenilir bir yere çekilmek

    Расстановка переносов

    teh·li·ke·ler·den ka·ça·rak gü·ve·ni·lir bir ye·re çe·kil·mek

    Произношение

    Слово дня

    onychophagia
Избранное