technical proficiency inspection

listen to the pronunciation of technical proficiency inspection
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) TEKNİK YETERLİK DENETLEMESİ: Bir nükleer silah depo destek veya ateş birliğinin; nükleer silah görevlerindeki harekat vecibelerini -depolama, bakım emniyet denemesi, yükleyip boşaltma ve montaj konularında standart usullere bağlı kalmakla beraber-halihazır görevinde emredilen şeklinde karşılama kabiliyetini tespit için yapılan bir denetleme. Ayrıca bak "ınspector general inspection"
technical inspection
teknik denetim
technical inspection
(Askeri) TEKNİK DENETLEME: Teçhizat ve silahların kullanılmaya elverişli veya onarıma muhtaç olup olmadıklarını tayin için yapılan denetlemeler
technical proficiency inspection

  Расстановка переносов

  tech·ni·cal pro·fi·cien·cy in·spec·tion

  Турецкое произношение

  teknîkıl prıfîşınsi înspekşın

  Произношение

  /ˈteknəkəl prəˈfəsʜənsē ənˈspeksʜən/ /ˈtɛknɪkəl prəˈfɪʃənsiː ɪnˈspɛkʃən/

  Слово дня

  carrageen
Избранное