tasvip

listen to the pronunciation of tasvip
Турецкий язык - Английский Язык
Approval
approval, approbation, assent, countenance
assent
approve

I don't always approve of his methods. - Üslubunu her zaman tasvip etmiyorum.

Some people don't approve of professional baseball. - Bazı insanlar profesyonel beyzbolü tasvip etmiyor.

countenance
approbation
tasvip etmek
approve
tasvip etmek
to approve, to assent (to)
tasvip etmek
to approve of, approve, give (something) one's approval; to sanction
tasvip etmeme
disapprobation
tasvip etmemek
to disapprove
tasvip etmek
countenance
tasvip etmek
confirm
tasvip etmek
assent
tasvip etmek
assent to
tasvip etmek
smile
TASVİP ETMEK
(Askeri) endorse
tasvip etmek
applaud
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) uygun ve doğru bulma
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
onama
tasvip etmek
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
tasvip
Избранное