tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesi

listen to the pronunciation of tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesi
Турецкий язык - Турецкий язык
şerh
tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesi

    Расстановка переносов

    ta·pu kü·tü·ğü·ne ge·çi·ci ma·hi·yet·te ol·mak ba·zı şah·si hak·la·rın kay·de·dil·me·si

    Слово дня

    pike
Избранное