tamir etme

listen to the pronunciation of tamir etme
Турецкий язык - Английский Язык
repairs
tamir etmek
mend

It took me several hours to mend it. - Onu tamir etmek birkaç saatimi aldı.

tamir etmek
{f} fix

Tom spent all day trying to fix the leak in the roof. - Tom bütün günü çatıdaki sızıntıyı tamir etmek için uğraşarak geçirdi.

I had to fix the toaster. - Ben tost makinesini tamir etmek zorunda kaldım.

tamir etmek
repair

It cost me 5,000 yen to repair my bicycle. - Bisikletimi tamir etmek 5,000 yen'e mal oldu.

I took the radio apart to repair it. - Tamir etmek için radyoyu parçalara ayırdım.

tamir et
{f} repair

I hired a professional to repair the stove. - Sobayı tamir etmesi için bir profesyonel kiraladım.

I am going to have my watch repaired by John. - Saatimi John'a tamir ettireceğim.

tamir etmek
{f} rehabilitate
tamir etmek
1. to repair, fix, mend. 2. to make amends for
tamir etmek
a) to repair, to mend, to fix b) to overhaul
tamir etmek
patch together
tamir etmek
tinker
tamir etmek
fix over
tamir etmek
rebuild
tamir etmek
bodge
tamir etmek
fix up
tamir et
{f} tinker
tamir et
patch together
tamir etmek
overhaul
tamir etmek
recondition
tamir etmek
dust down
tamir etmek
Mend, repair
tamir etmek
service
tamir etmek
do up
tamir etmek
{f} debug
tamir etmek
renew
tamir etmek
doctor
tamir etmek
tinker up
tamir etmek
put into commission
tamir etmek
redintegrate
tamir etmek
(ayakkabı) cobble
tamir etmek
{f} renovate
tamir etmek
refit
tamir etmek
(deyim) see to
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение tamir etme в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Tamir etmek
ovarmak
tamir etmek
Yapılan bir yanlışı düzeltmeye çalışmak
tamir etmek
Onarmak
tamir etme
Избранное