talimatlar

listen to the pronunciation of talimatlar
Турецкий язык - Английский Язык
(Hukuk) guidelines
instructions

All answers must be written according to the instructions. - Bütün cevaplar talimatlara göre yazılmalıdır.

Tom followed Mary's instructions. - Tom Mary'nin talimatlarını izledi.

talimat
{i} instructions

Tom followed Mary's instructions. - Tom Mary'nin talimatlarını izledi.

All answers must be written according to the instructions. - Bütün cevaplar talimatlara göre yazılmalıdır.

talimat
instruction

You can't go wrong if you read the instructions carefully. - Talimatları dikkatle okursanız, yanlış yapmazsınız.

The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions. - Problem sadece benim talimatlarımı izlememenizden ortaya çıktı.

talimat
{i} rule
talimat
(Kanun,Ticaret) mandate
talimat
directive
talimat
{i} precept
talimat
order
talimat
(Latin) mandatum
talimat
brief
talimat
(Ticaret) guideline
talimat
(Politika, Siyaset) mandatory instructions
talimat
regulate
talimat
mainstream
talimat
directions

I'm not so great at following directions. - Aşağıdaki talimatlarda çok iyi değilim.

When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully. - İlaç içerken şişe üzerindeki talimatlara dikkatlice uyun.

talimat
ınstructed
Federal Talimatlar Kodu
(Askeri) Code of Federal Regulations
müşterek talimatlar programı
(Askeri) joint program of instruction
talimat
{i} commission
talimat
{i} charge
talimat
instructions, directions
talimat
{i} direction

Tom didn't follow stage directions. - Tom sahne talimatlarını takip etmedi.

When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully. - İlaç içerken şişe üzerindeki talimatlara dikkatlice uyun.

talimat
(Hukuk) instruction, order
özel talimatlar
(Askeri) special instructions
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение talimatlar в Турецкий язык Турецкий язык словарь

talimat
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
talimat
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif: "Demir Beyden beklenilen talimat gelmişti."- R. H. Karay
talimat
Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için kumandanlık, başkanlık veya daire başkanlarınca verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan buyruklara verilen ad
tâlimât
(Osmanlı Dönemi) tâlimler, eğitimler; bir iş hakkında hareket tarzını bildiren emirler
talimatlar
Избранное