taksim

listen to the pronunciation of taksim
Турецкий язык - Английский Язык
shareout
place containing a reservoir from which water is distributed to various parts of a city
classical Turkish mus. an instrumental improvisation
(Matematik) division
(Matematik) division sign
division; partition; improvisation, instrumental solo
slash mark, slash, diagonal, virgule
dividing (something) up
(Muzik) improvisation
slant line
instrumental solo
allot
slant
apportionment
distribution
apportion
taksim etmek
divide
taksim davası law action
for partition
taksim etme
partition
taksim etmek
share out
taksim etmek
1. to divide (something) up. 2. (Matematik) to divide (one figure) into/by (another): Dördü ikiye taksim etti. He divided four by two./He divided two into four. 3. classical Turkish mus. to improvise
taksim etmek
lot
taksim etmek
split up
taksim etmek
to divide, to parcel sth out
taksim etmek
carve up
taksim geçmek/yapmak classical Turkish mus
to improvise
taksim işareti
slant line, slash mark
taksim işareti
1. slash mark, slash, diagonal, virgule. 2. (Matematik) division sign
Турецкий язык - Турецкий язык
Bölme ve bölü
Parçalara bölme, bölüştürme: "Bu antlaşmalar, Osmanlı Devleti'nin taksimini öngörüyordu."- A. İlhan
(Osmanlı Dönemi) bölmek, paylaştırmak, kısımlara ayırmak
Klasik Türk müziğinde faslın başında ve ortasında çalgıcının irticalen yaptığı gezinti
Klasik Türk müziğinde faslın başında ve ortasında çalgıcının irticalen yaptığı gezinti: "Davullar çalarken, kemanlar taksim yapıyor, kanunlar derin bir ezgi ile titreşirken bando coşuyor."- A. Gündüz
Parçalara bölme, bölüştürme
TAKSİM
(Osmanlı Dönemi) (Kısım. dan) Bölme. Parçalara ayırma
TAKSİM'İ A'MAL
(Hukuk) İşbölümü
taksim etmek
Kısa bir süre çalgı çalmak
taksim etmek
Bölmek, bölüştürmek, pay etmek
SEBR VE TAKSİM
(Osmanlı Dönemi) Mantıkta bir isbatlama tarzı ve usulüdür. Bu iki kelime beraber kullanıldığı gibi, "delil-i taksim, delil-i münkasım" gibi tâbirlerle de söylenir. Bu isbatlamada bir şeyin aslında bulunan vasıflar, illet olmaktan birer birer ibtal edildikten sonra, tam illet olmaya elverişli olan tesbit edilir. (Lât: Residu: Arkada kalan, bâkiye.) Taksim: Man: Bir bütünü hariçte hiç artmamak şartıyla bölmek
sebr ve taksim
(Osmanlı Dönemi) mantıkta bir isbatlama usulüdür Bu isbatlamada bir şeyin aslında bulunan vasıflar, birer birer illet olmaktan birer birer iptal edildikten sonra, tam illet olmaya elverişli olan tesbit edilir
Английский Язык - Турецкий язык
taksik
taksim
Избранное