take from stowage in preparation for usage

listen to the pronunciation of take from stowage in preparation for usage
Английский Язык - Турецкий язык

Определение take from stowage in preparation for usage в Английский Язык Турецкий язык словарь

break out
(Dilbilim) ansızın patlak vermek
break out
patırtı kopmak
break out
hapisten kaçmak
break out
başlamak (savaş/yangın)
break out
fırtına kopmak
break out
(deyim) özgürlüğünü kazandırmak
break out
çıkmak
break out
patlak vermek
break out
kaç

Biz bu gece kaçmak zorundayız, yoksa çıldıracağım. - We've got to break out tonight or I'll go crazy!

Tom hapisten kaçmama yardım etti. - Tom helped me break out of jail.

break out
firar etmek
break out
kaçmak

Biz bu gece kaçmak zorundayız, yoksa çıldıracağım. - We've got to break out tonight or I'll go crazy!

break out
in ile kaplanmak, ... dökmek: "She's broken out in a rash. - Her tarafı isilik oldu."
break out
patlak vermek, patlamak, kopmak: "War has broken out in Asia. - Asya'da savaş patladı."
break out
(Fiili Deyim ) 1- kaçmak 2- (savaş , yangın vs.) patlak vermek , çıkmak
break out
(deyim) patlak vermek. an outbreak patlak verme,bas gosterme ,salgin
break out
in ile kaplanmak, ... dökmek: She's broken out in a
break out
patlak vermek, patlamak, kopmak: War has broken out in Asia. Asya'da savaş patladı
break out
(deyim) kacmak ,firar etmek. a break-out kacma,firar
Английский Язык - Английский Язык
break out
take from stowage in preparation for usage

    Расстановка переносов

    take from stow·age in prep·a·ra·tion for us·age

    Произношение

    Слово дня

    blimp
Избранное