take cognizance of

listen to the pronunciation of take cognizance of
Английский Язык - Турецкий язык
göz önüne almak
-e dikkat etmek, -i göz önüne almak
dikkate almak
önem vermek
-e önem vermek
take of
(deyim) take advantage of someone birinin zafından yararlanmak take advantage of sth. fırsattan yararlanmak take leave of one's senses delirmek
take cognizance of

  Расстановка переносов

  take cog·ni·zance of

  Турецкое произношение

  teyk kägnızıns ıv

  Произношение

  /ˈtāk ˈkägnəzəns əv/ /ˈteɪk ˈkɑːɡnəzəns əv/

  Слово дня

  stiggins
Избранное