take apart into its constituent pieces

listen to the pronunciation of take apart into its constituent pieces
Английский Язык - Турецкий язык

Определение take apart into its constituent pieces в Английский Язык Турецкий язык словарь

break up
(Askeri) AYRILMA, DAĞILMA: 1. Radarla tespit etmede toplu bir verinin muhtelif nesnelere, yapı gruplamalarına tekabül eden birçok münferit veriler halinde ayrılması. Bu ayrılma mesafe, nesne büyüklüğü, nesneler arasındaki mesafe, kazanç tanzimi, huzme genişliği dahil birçok faktöre bağlıdır. 2. Görüntü değerlendirmesinde, büyütme veya genişletme sonunda görüntü halinde ortaya çıkan maddenin hüviyetini kaybetmesine ve hasıl olan görüntünün gelişigüzel seriler halinde tonal (renkli) izlenimler halini almasına sebep olan sonuç
break apart
parçala

Onlar kolaylıkla parçalamadı. - They did not break apart easily.

break up
sona ermek
break up
ayrılmak (sevdiğinden)
break up
ilişkiyi kesmek
break up
tükenmek
break up
parça parça olmak
break up
ilişkiyi bitirmek

Seninle ilişkiyi bitirmek bir hataydı. - It was a mistake to break up with you.

Eğer seni doğru anladıysam benimle ilişkiyi bitirmek istiyorsun! - If I understood you right you want to break up with me!

break up
dağıtmak
break up
çökmek
break up
(Askeri) ayrılma

Senden ayrılmak istemiyorum. - I don't want to break up with you.

Tom nihayet Mary'den ayrılmaya karar verdi. - Tom finally decided to break up with Mary.

break up
bitmek
break up
eğlendirmek
break up
parçalanmak
break up
(deyim) sona ermek. a break-up bozulma,dagilma
break up
ufalamak
break up
bozuşmak
break up
(aralarında sevgi bağı olan iki kişi) ayrılmak
Английский Язык - Английский Язык
disassemble
break up
take apart
dismantle
break apart
take apart into its constituent pieces

  Расстановка переносов

  take a·part in·to its con·sti·tu·ent pieces

  Турецкое произношение

  teyk ıpärt întı îts kınstîçuınt pisız

  Произношение

  /ˈtāk əˈpärt əntə əts kənˈstəʧo͞oənt ˈpēsəz/ /ˈteɪk əˈpɑːrt ɪntə ɪts kənˈstɪʧuːənt ˈpiːsəz/

  Слово дня

  concilliabule
Избранное