takılma

listen to the pronunciation of takılma
Турецкий язык - Английский Язык
banter
being attached
quiz
Josh
put on
raillery
teasing

Stop teasing your sister! - Kız kardeşine takılmayı kes!

Tom liked teasing Mary. - Tom Mary'ye takılmayı severdi.

badinage
hesitation
persiflage
trip
kidding
lark

Don't come to school to lark around. - Takılmak için okula gelme.

twit
takılmak
hang out

Tom probably has better things to do than hang out with us. - Tom'un muhtemelen bizimle takılmaktan yapacağı daha iyi şeyleri vardır.

I wish I had a roommate to hang out with. - Keşke takılmak için bir oda arkadaşım olsa.

takılmak
{f} guy

All I want to do is hang out with you guys. - Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak.

Tom is exactly the sort of guy Mary wants to hang out with. - Tom tam olarak Mary'nin takılmak istediği adam türü.

takıl
lodge
takılmak
haunt
takılmak
be attached
takılmak
{f} stick

I don't want to stick around. - Takılmak istemiyorum.

I'd like to stick around a little longer to see what happens. - Ne olduğunu görmek için biraz daha takılmak istiyorum.

takılmak
wedge
takılmak
(Dilbilim) attach oneself to
takılmak
hobnob
takılmak
go round with
takılmak
attached
takılmak
put in
takılmak
frequent
takılmak
crack a joke
takılmak
lodge
takılmak
jest
takılmak
josh
takılmak
go around with
takılmak
tag

Tom probably won't want to tag along. - Tom muhtemelen peşine takılmak istemeyecek.

takılmak
dabble
takılmak
run around
takılmak
catch
takılmak
consort
takılmak
trip
takılmak
rally
takılmak
rib
takılmak
joke
kafaya takılma
prepossession
takıl
twit
takıl
chaff
takıl
ribbing
takılmak
banter
takılmak
stick around

I'd like to stick around a little longer to see what happens. - Ne olduğunu görmek için biraz daha takılmak istiyorum.

Tom wants to stick around. - Tom takılmak istiyor.

takılmak
to be stopped by (someone) for a friendly chat, be waylaid by (someone)
takılmak
{f} rot
takılmak
be affixed
takılmak
impose oneself on
takılmak
to remain hung up on, remain stuck on
takılmak
jam in
takılmak
to be delayed in (a place) for a considerable length of time
takılmak
{f} hook
takılmak
lark around

Don't come to school to lark around. - Takılmak için okula gelme.

takılmak
{f} jolly
takılmak
chaff
takılmak
(for one's eyes, one's mind) to remain fixed on
takılmak
razz
takılmak
pull smb.'s leg
takılmak
{f} chip
takılmak
{f} lark

Don't come to school to lark around. - Takılmak için okula gelme.

takılmak
sport
takılmak
to be delayed in, get hung up in (a place). takılıp kalmak
takılmak
(makine) seize
takılmak
lark about
takılmak
{f} snag
takılmak
seize
takılmak
{f} kid
takılmak
to be waylaid by (someone) for a considerable length of time
takılmak
to be attached to, be fastened to, be affixed to, be put on; to be pinned to; to be hung on
takılmak
tease
takılmak
seize up
takılmak
rag
takılmak
lock on
takılmak
hook up with
takılmak
{f} lock
takılmak
to be attached, to be fastened; to get caught, to catch; to banter, to chaff, to josh, to tease, to jest, to joke, to kid; to hang out, to frequent, to haunt; to go round with sb, to go about with sb, to hobnob, to consort (with sb); to dabble (at/in sth)
takılmak
to tease, kid (in a good-natured way)
takılmak
to get stuck on, get hung up on, get snagged on (a problem)
takılmak
jam
Турецкий язык - Турецкий язык
Takılmak işi
TAKILMA
Takılmak işi: "Kuru gevezeliği aşmayan türden takılmalar ile uzayıp giden komediler..."- N. Cumalı
takılmak
Karşı cins ile ilişki kurmayı veya arkadaş olmayı istemek
takılmak
Denge bozulacak bir biçimde bir yere ilişip aksaklık ortaya çıkmak: "Önünü çok iyi göremeyen hayvanın ayağı bir taşa takıldı."- O. C. Kaygılı
takılmak
Bir yere ilişip veya dokunup kalmak: "İğne bir müddetten beri plağın bozuk yerine takılmış, ha babam ha, bir melodiyi tekrar edip duruyordu."- H. Taner
takılmak
Kızdırmak, üzmek, şaşırtmak amacıyla şaka yollu konuşmak
takılmak
Kızdırmak, üzmek, şaşırtmak amacıyla şaka yollu konuşmak: "İstasyon memuru onun şehre seyrek indiğini bildiğinden her seferinde takılır."- H. Taner
takılmak
Denge bozulacak bir biçimde bir yere ilişip aksaklık ortaya çıkmak
takılmak
Bir yere ilişip veya dokunup kalmak
takılmak
Takmak işi yapılmak
takılmak
Takma işi yapılmak: "Kendisine bu ad takılmış, takıldığı gibi de kalmıştır."- M. Ş. Esendal
takılmak
Olumsuz veya aksayan, eksik bir yanını görerek üstünde durmak: "Bu soru kafasına takıldıkça gülüşü mide spazmı geçirir gibi oluyordu."- T. Buğra
takılmak
Olumsuz veya aksayan, eksik bir yanını görerek üstünde durmak
takılma
Избранное