taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum

listen to the pronunciation of taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum
Турецкий язык - Английский Язык
(Tıp) exuberance
taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum

    Расстановка переносов

    taş·kın·lık, coş·ku ha·li, fi·zik·sel ve psi·şik ak·ti·vi·te·nin ar·tı·şı i·le be·lir·gin du·rum

    Произношение

    Слово дня

    hypercorrection
Избранное