taşkın

listen to the pronunciation of taşkın
Турецкий язык - Английский Язык
(isim) Overflowing
markedly unrestrained; rowdy, boisterous; impetuous; excessively exuberant
intemperate
disorderly
gushing
ebullient
rambunctious
inundation, flood
flood " seylap, feyezan; overflowing; exuberant, boisterous
volcanic
boisterous
effusive
exuberant
(river, etc.) which has overflowed its banks
flood

The flood waters are predicted to engulf the town. - Taşkın sularının kasabayı sarması öngörülüyor.

The periodic flooding of the Nile is very important to Egypt. - Nil'in periyodik taşkınları Mısır için çok önemlidir.

expansive
rumbustious
excessive
psych. manic, affected with mania
(Askeri) floods

Previously, floods were fate for the region. - Daha önce, bölge için taşkınlar kaderdi.

projecting
delirious
irrepressible
full
high-water
overflow
frenzied
flood of
highwater
superabundant
taşkın duvarı
flood wall
taşkın düzeyi
flood level
taşkın izi
flood mark
taşkın seddi
flood dam
taşkın yatağı geog. floodplain
(of a river)
taşkın yolu
floodway
taşkın zararı
flood damage
yıllık taşkın
annual flood
Турецкий язык - Турецкий язык
Aşırı: "Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi."- T. Buğra
Aşırı
Su baskını, seylap, feyezan
Taşmış bir durumda olan
taşkın
Избранное