tören

listen to the pronunciation of tören
Турецкий язык - Английский Язык
ceremony

The gym is used for the ceremony. - Spor salonu, tören için kullanıldı.

Rain or shine, the opening ceremony is to begin at nine. - Ne olursa olsun, açılış töreni dokuzda başlayacak.

ceremony, ritual; rite
state
formality
exercise
investiture
solemnity
celebration

The parents will be invited to the school celebration. - Veliler okul törenine davet edilecek.

Among the Uighurs, a Naming Celebration is held after a child is given a name. - Uygurlar arasında, isim verme töreni bir çocuğa isim verildikten sonra düzenlenir.

ceremonial
ceremony, celebration merasim
spectacle
service
pageant
pageantry
observance
dini tören
rite
tören alayı
procession
tören alanı
parade ground
tören asasını taşıyan kimse
bedell
tören asasını taşıyan kimse
(brit. üniv.) beadle
tören asasını taşıyan kimse
(brit.üniv.) bedel
tören borusu
flourish
tören elbisesi
full dress
tören kıtası
firing squad
tören kıtası
firing party
tören kıyafeti
habiliments
tören merakı
punctilio
tören sopası
mace
tören yönetmek
officiate
dinsel tören
ritual

It's an old organization that uses secret rituals. - Bu, gizli dinsel törenleri kullanan eski bir örgüt.

dinsel tören yapmak
confirm
askeri tören
(Askeri) military ceremony
dini tören
sacrament
dini tören
observance
dini tören
divine service
dini tören
ceremony
dini tören
ritual
dini tören
office
dini tören
service
dini tören
solemnity
dini tören ile ilgili
ritual
dini tören ile yapılan
ritual
dini tören için belirlenmiş saatler
canonical hours
dinsel tören
ceremony
dinsel tören
solemnity
dinsel tören
sacrament
dinsel tören
service
dinsel tören
observance
dinsel tören
religious service
dinsel tören dansı
ritual dance
dinsel tören dansı
ritual dancing
koro eşliğinde dini tören
choral service
papanın tören sandalyesi
gestatorial chair
Турецкий язык - Турецкий язык
(Hukuk) Merasim;anma,kutlama,eğlenme vb. nedenlerle yapılan toplantı ve toplantıda uyulan kurallar;kural;biçim
Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim: "Töreni daha uzaktan izleyen annelerle babalar da sevinçle el çırpıyorlardı."- Ç. Altan
resim
seremoni
merasim
tören düzeni
Tören yapılacak yerde oluşturulan düzen, protokol
tören
Избранное