sweep sth under the carpet

listen to the pronunciation of sweep sth under the carpet
Английский Язык - Турецкий язык
saklamak
gizli tutmak
sweep something under the carpet
(deyim) Haşır altı etmek
sweep something under the carpet
(deyim) Bilerek unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Haşır, eskiden hali ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir
Английский Язык - Английский Язык

Определение sweep sth under the carpet в Английский Язык Английский Язык словарь

sweep something under the carpet
(deyim) conceal or ignore a problem or difficulty in the hope that it will be forgotten
sweep sth under the carpet
Избранное