sweep smb. off his feet

listen to the pronunciation of sweep smb. off his feet
Английский Язык - Турецкий язык
ayaklarını yerden kesmek
aklını başından almak
aşık etmek
sweep smb. off his feet
Избранное