sweep#up

listen to the pronunciation of sweep#up
Английский Язык - Турецкий язык
süpür
sweep
yayılmak
sweep away
(Fiili Deyim ) (sular) süpürüp götürmek
sweep away
tamamen bitirmek,yok etmek
sweep off
süpürüp atmak
sweep
çevrelemek (bir alanı)
sweep
hızla ve gururla ilerlemek
sweep
açısal hareket uzantısı
sweep
hızla ilerlemek
sweep
sürtmek
sweep
geniş kıvrım
sweep
çevirmek (bir alanı)
sweep
geniş kavis
sweep
süpürerek temizlemek
sweep
şiddetle ilerlemek
sweep
geniş dönemeç
sweep
istila etmek
sweep
çok geniş bir alan
sweep
sürtünmek
sweep
hışımla yürümek
sweep
üzerinden geçmek (bir yerin)
sweep
akın etmek
sweep
tek bir hareket (el, kol)
sweep a place
ortalığı süpürmek
sweep away
silip süpürmek
sweep away
süpürmek
sweep button
(Tekstil) etek düğmesi
sweep line
(Denizbilim) halat
sweep mines
mayın taramak
sweep off
üstünden süpürmek
sweep off
almak (ölüm)
sweep off
üstünden süpür
sweep pattern
(Mekanik) silmeli model
sweep picking
(Muzik) ardışık penalama
sweep picking
(Muzik) sıralı penalama
sweep somebody off his feet
aklını başından almak
sweep someone off his/her feet
aklını başından almak
sweep someone off one's feet
kendine aşık etmek
sweep someone off one's feet
kalbini çalmak
sweep someone off one's feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep someone off one's feet
tamamen ikna etmek
sweep the board
(deyim) silip süpürmek
sweep the floor
yerleri silmek
sweep the floors
yerleri silmek
sweep the snow
kar süpürmek
sweep under the rag
(deyim) örtbas etmek
sweep under the rag
(deyim) sümen altı etmek
sweep underneath the carpet
(deyim) saklamak
sweep underneath the carpet
(deyim) gizlemek
sweep underneath the carpet
(deyim) sümenaltı etmek
sweep underneath the carpet
(deyim) gizli tutmak
sweep underneath the rug
(deyim) gizli tutmak
sweep underneath the rug
(deyim) sümenaltı etmek
sweep underneath the rug
(deyim) saklamak
sweep underneath the rug
(deyim) gizlemek
sweep up
bir yeri süpürmek
sweep
süpürme

Tom Mary'den yeri süpürmesini istedi. - Tom asked Mary to sweep the floor.

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

sweep
(at yarışı/vb.) bahis
sweep
{f} süpür

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

Tom Mary'den yeri süpürmesini istedi. - Tom asked Mary to sweep the floor.

sweep
sallama
sweep
süpürmek

Odayı süpürmek kızımın işidir. - Sweeping the room is my daughter's job.

Yapmak zorunda olduğun bütün şey zemini süpürmektir. - All you have to do is sweep the floor.

sweep
geniş alan
sweep
silkeleme
sweep
(bir alanı) çevrelemek
sweep
çevirmek
sweep
hız ve gururla ilerlemek
sweep
baca temizleyicisi

Tom bir baca temizleyicisidir. - Tom is a chimney sweep.

sweep away
süpürüp temizlemek
sweep away
sürüklemek
sweep away
süpürüp temizle
sweep circuit
süpürme devresi
sweep circuit
svip devresi
sweep off his feet
özüne âşık etmek
sweep off his feet
kandırmak
sweep off his feet
ikna etmek
sweep rate
süpürme hızı
sweep sth under the carpet
saklamak
sweep sth under the carpet
gizli tutmak
sweep the board
ne var ne yoksa kazanmak
sweep up
süpür

Tozu süpürmemiz gerekir. - We need to sweep up the dust.

sweep voltage
svip voltajı
sweep voltage
süpürme gerilimi
sweep
(Askeri) ARAMA: Yerleştirilen mikrofonları veya diğer gözlem cihazlarını ortaya çıkartmak için teknik vasıtalar kullanmak. Bak. "technical survey"
sweep
almak
sweep across
boydan boya süpürmek
sweep angle
(Havacılık) Uçak kanatlarındaki ok acısı
sweep away
süpürüp atmak
sweep away
ortadan kaldırmak
sweep back the ocean
süpürüp geri okyanus
sweep balasting
fırçayla parlatma yöntemi
sweep frequency
süpürme frekansı, svip frekansı
sweep from the sight
gözden süpürme
sweep hand
Saatlerde saniye ibresi
sweep into
rakiplerini ezip geçmek

On January 22, 1993, another young president who swept into office on a platform of change signed an executive order on the strictest ethics rules ever”.

sweep into
silip süpürmek
sweep it with a broom
bir süpürgeyle süpürme o
sweep off
(deyim) (sweep somebody off öneş feet) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini çok heyecanlandırmak
sweep out
(deyim) (sweep out the room) odayı baştan aşağı süpürmek
sweep out
(deyim) (sweep out of the room) odadan azametle çıkmak
sweep round
süpürme yuvarlak
sweep s.o. off his/her feet
k. dili birini kendine sırsıklam âşık etmek
sweep second hand
Saatlerde saniye ibresi
sweep somebody off ones feet
(deyim) (sweep somebody off öneş feet) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini çok heyecanlandırmak
sweep somebody off their feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini kendinize aşık etmek
sweep someone off one's feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek
sweep something under the carpet
(deyim) Bilerek unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Haşır, eskiden hali ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir
sweep something under the carpet
(deyim) Haşır altı etmek
sweep the nation
(deyim) Bütün ulusu ya da kitleyi etkilemek
sweep through
temizleyicisinden
sweep up
süpürmek
sweep voltage
süpürme gerilimi, svip voltajı
sweep
{f} salınmak
sweep
{f} ezip geçmek
sweep
{f} hızla yayılmak
sweep
{i} çıkrık
sweep
{i} rezil
sweep
{i} ocakçı
sweep
{i} tarayıcı
sweep
{i} hepsini alma
sweep
süpürge gibi sürümek
sweep
{f} salınarak geçmek
sweep
{i} mayın tarama
sweep
{f} temizlemek
sweep
süpürge sürter gibi sürtmek
sweep
salınarak hızla geçmek
sweep
{i} silip süpürme
sweep
{i} sürükleme
sweep
{i} kerata
sweep
süpürge ile temizlemek
sweep
{f} taramak
sweep
{f} silip süpürmek
sweep
(Nükleer Bilimler) ekranın yatay taranması
sweep
{i} tarama
sweep
{f} azametle yürümek
sweep
{f} sert esmek
sweep
{f} önüne katmak
sweep
azametle
sweep
{f} üzerinde gezinmek (parmaklar)
sweep
{f} mayın taramak
sweep
{f} tara
sweep
{f} away yok
sweep
{i} etki alanı
sweep
{f} (swept)
sweep
her tarafına dikkatle bakmak
sweep
{i} erim
sweep
{i} kıvrım
sweep
{f} hepsini almak
sweep
{f} kıvrılmak (sokak)
sweep
(isim) tarama, tarayıcı, süpürme, mayın tarama, temizleme, sürükleme, erim, etki alanı, kıvrım, dönemeç, geniş alan, silip süpürme, hepsini alma, çıkrık, baca temizleyicisi, ocakçı, rezil, kerata
sweep
{f} süpürmek: Sweep the kitchen! Mutfağı süpür! She swept the kitchen floor clean. Mutfağın yerini süpürerek temizledi
sweep
{f} süpürüp atmak
sweep
{f} uzamak (sokak)
sweep
{f} ortadan kaldırmak
sweep along
süpürüp gitmek
sweep along
(Fiili Deyim ) azametle yürüyüp geçmek
sweep aside
bir kenara kaldırmak
sweep away
heyecanlandırmak
sweep away
coşturmak
sweep before one
sürüklemek
sweep before one
önüne katmak
sweep by
(Fiili Deyim ) hızla geçip gitmek
sweep clean
baştan başa değiştirmek
sweep down
süpürüp gitmek
sweep down on
yağmalamak
sweep down on
saldırmak
sweep down on
talan etmek
sweep down on
çullanmak
sweep frequency
(Elektrik, Elektronik,Teknik) süpürme frekansı
sweep jamming
(Askeri) taramalı karıştırma
sweep jamming
(Askeri) sweep karıştırması
sweep jamming
(Askeri) ARAMA YAPARAK KARIŞTIRMA: Dar bantlı bir karıştırma şekli olup nispeten geniş işletme frekans bantlarında ileri geri taramayı gösterir
sweep jamming
(Askeri) tarama yaparak karıştırma
sweep net
kelebek ağı
sweep net
gırgır
sweep net
tarama ağı
sweep off
heyecanlandırmak
sweep off
ayırmak (ölüm)
sweep off
coşturmak
sweep over
süpürüp gitmek
sweep over
üzerine çökmek (korku vb.)
sweep path
(Askeri) MAYIN TARAMASI YAPILMIŞ YOL: Deniz mayın harbinde, tarama derinliğinden daha az tüm derinliklerdeki tarama yapılmış şeridin genişliği
sweep s.o. off his/her
{k} birini kendine sırsıklam âşık etmek
sweep smb. off his feet
aşık etmek
sweep smb. off his feet
ayaklarını yerden kesmek
sweep smb. off his feet
aklını başından almak
sweep the stakes
hepsini kazanmak
sweep the stakes
silip süpurmek
sweep under
(deyim) sweep sth. under the carpet [kd] hatirlanmasini istemdigi bir seyi saklamak veya unutmak
sweep under the carpet
örtbas etmek
sweep under the carpet
gizlemek
sweep up
(bir yeri) süpürmek
sweep up
{f} süpürüp temizlemek
sweep width
(Askeri) arama genişliği
chimney sweep
baca temizleyicisi

Tom bir baca temizleyicisidir. - Tom is a chimney sweep.

chimney sweep
baca temizleyici

Tom bir baca temizleyicidir. - Tom is a chimney sweep.

clean sweep
köklü değişim
clean sweep
tam zafer
clean sweep
tam temizlik
expanded sweep control
genişletilmiş tarama kontrolü
horizontal sweep
yatay tarama
linear sweep
lineer süpürme
precision sweep
hassas tarama
expanded sweep
genleştirilmiş süpürme
make a clean sweep
İşe yaramayan bir insandan yada bir şeyden tamamiyle kurtulup yeni bir başlangıç yapmak.2. Bir serideki tüm oyunları kazanmak
negative sweep
kanat ileri çikikligi
routine sweep
günlük kontroller
routine sweep
rutin kontroller
scavenge, wipe, sweep
temizlemek, süpürüp silme
to sweep
süpürmek için
armed sweep
(Askeri) ZIRHLI TARAMA: Mayın Bağlantılarını kesmekteki becerisini artırmak üzere kesici veya diğer araçların monte edildiği tarama
armour sweep
(Askeri) zırhlı tarama taarruzu
asymmetrical sweep
(Askeri) ASİMETRİK TARAMA: Rüzgar veya gel-git koşullarının mevcut olmadığı tarama yolunun tarayıcı izinin herhangi bir tarafına eşit olarak aralık koymadığı bir tarama
bottom sweep
(Askeri) dip taraması
bottom sweep
(Askeri) DİP TARAMASI: Tel veya zincirden, ya dibe yakın mayınları taramakta, yada bir kanaldan mayınları sürükleyerek çıkarmakta kullanılan tarama
chimney Sweep's Cancer
(Tıp) Skrotumda oluşan epitelioma
chimney sweep
(isim) baca temizleyicisi
chimney sweep
ocakçı
delayed sweep
(Nükleer Bilimler) geciktirme aralığı
delayed sweep
(Elektrik, Elektronik) gecikmeli süpürme
electrode sweep
(Askeri) elektrot taraması
Английский Язык - Английский Язык

Определение sweep#up в Английский Язык Английский Язык словарь

sweep
To search (a place) methodically
sweep
A batsman's shot, played from a kneeling position with a swinging horizontal bat
sweep
To move through an (horizontal) arc or similar long stroke

as the course of the argument so accustomed you to agreeing that you were swept by it into a ready assent?.

sweep
To move something in a particular motion, as a broom
sweep
A single action of sweeping
sweep
A search (typically for bugs )
sweep
To brush the ice in front of a moving stone, causing it to travel farther and to curl less
sweep
A lottery, usually on the results of a sporting event, where players win if their randomly chosen team wins

Jim will win fifty dollars in the office sweep if Japan wins the World Cup.

sweep
To clean (a surface) by means of a stroking motion of a broom or brush
sweep
To play a sweep shot
sweep
A person who stands at the stern of a surf boat, steering with a steering oar and commanding the crew
sweep
A flow of water parallel to shore caused by wave action at an ocean beach or at a point or headland
sweep
The person who steers a dragon boat
sweep
A chimney sweep
sweep
To travel quickly
sweep aside
To ignore, brush off
sweep aside
To overcome an obstacle with little effort
sweep aside
To push or brush to the side
sweep someone off their feet
To seduce someone romantically
sweep something under the rug
To conceal a problem expediently, rather than remedy it thoroughly
sweep the board
To win all the prizes in a competition
sweep the board
To get enough votes in an election to gain all the seats
sweep up
To clean by sweeping

We swept up the leaves which had blown into the shop.

sweep up
to overwhelm
sweep up
to transport to shore by waves

The only thing that frees the country from this curse is a favorable wind; this blows them into the sea, where they drown and are swept up on the beach for days afterwards in great heaps.

sweep
To clean (a floor, etc) using a broom or brush
sweep up
force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"
sweep
{f} clean or clear away with a broom; remove forcefully; brush lightly; quickly pass over or through; scan, search; achieve an overwhelming victory; move lightly and gracefully; move rapidly
sweep
{n} the direction of a motion, destruction, a large oar, a range
sweep
{v} to clean with a besom, pass quickly over, rush over, pass with pomp, fetch a long stroke
sweep hand
A second hand on a clock or watch, moving on the same dial as the other hands
sweep second hand
A second hand on a clock or watch, moving on the same dial as the other hands
sweep somebody off their feet
(deyim) Cause someone to fall suddenly and completely in love with you
sweep something under the carpet
(deyim) conceal or ignore a problem or difficulty in the hope that it will be forgotten
sweep
To brush swiftly over the surface of anything; to pass with switness and force, as if brushing the surface of anything; to move in a stately manner; as, the wind sweeps across the plain; a woman sweeps through a drawing- room
sweep
Direction or departure of a curve, a road, an arch, or the like, away from a rectlinear line
sweep
A long pole, or piece of timber, moved on a horizontal fulcrum fixed to a tall post and used to raise and lower a bucket in a well for drawing water
sweep
To sweep the threshold To announce to all the world that the woman of the house is paramount When the procession called “Skimmington” passed any house where the woman was dominant, each one gave the threshold a sweep with a broom or bunch of twigs (See Skimmington )
sweep
If someone sweeps something bad or wrong under the carpet, or if they sweep it under the rug, they try to prevent people from hearing about it. For a long time this problem has been swept under the carpet
sweep
The compass of any turning body or of any motion; as, the sweep of a door; the sweep of the eye
sweep
(American football) an attempt to advance the ball by running around the end of the line
sweep
In the game of casino, a pairing or combining of all the cards on the board, and so removing them all; in whist, the winning of all the tricks (thirteen) in a hand; a slam
sweep
A long plank, usually three inches by five inches, radiating out from the center pole Connected by cable to the top of the center pole, sweeps suspend the platform by means of steel rods
sweep
or to clear away dust, dirt, litter, etc
sweep
To pass a broom across (a surface) so as to remove loose dirt, dust, etc
sweep
cover the entire range of
sweep
A running play where two or more offensive linemen leave their stances and run toward the outside of the line of scrimmage (see "pull") The ball carrier takes the handoff from the quarterback and runs parallel to the line of scrimmage, waiting for his blockers to lead the way around the end The run is designed to attack the defensive end, outside linebacker, and cornerback on a specific side The fullback often also leads for a sweep
sweep
The sweeping of workshops where precious metals are worked, containing filings, etc
sweep
An arrangement to maximize the interest earned by a customer who has both a high-interest rate account and a low- or no-interest account at the same financial institution Funds not being immediately used in the low-interest account are automatically transferred (swept) to the high-interest account, where they remain until the balance in the low-interest account drops below a certain minimum and the funds are transferred back to the first account The funds may be swept to the high-interest account overnight, or for longer periods of time
sweep
win an overwhelming victory in or on; "Her new show dog swept all championships"
sweep
with a broom, brush, or the like
sweep
To drive or carry along or off with a broom or a brush, or as if with a broom; to remove by, or as if by, brushing; as, to sweep dirt from a floor; the wind sweeps the snow from the hills; a freshet sweeps away a dam, timber, or rubbish; a pestilence sweeps off multitudes
sweep
A search (typically for bugs [electronic listening devices])
sweep
The eased change of direction in a drain fitting that allows for smooth passage of waste Fittings with abrupt changes of direction, such as a vent tee, may only be used for vents Back to alphabetical list
sweep
make a big sweeping gesture or movement
sweep
A movable templet for making molds, in loam molding
sweep
Curve in a stem or log as distinct from an abrupt bend as defined by a crook; usually due to environmental conditions
sweep
Base, boss, or cut feature created by sweeping an open or closed profile sketch along one or more path curves Options may include the ability to scale, rotate, or offset the profile as it is swept Additional options may include the ability to control the location and orientation of the datum plane on which the sketch is located in relation to the path curves or other curves or datums Some systems combine the sweep and loft features into a single function
sweep
Direction and extent of any motion not rectlinear; as, the sweep of a compass
sweep
If wind, a stormy sea, or another strong force sweeps someone or something along, it moves them quickly along. landslides that buried homes and swept cars into the sea Suddenly, she was swept along by the crowd
sweep
a movement in an arc; "a sweep of his arm" a long oar used in an open boat a wide scope; "the sweep of the plains" win an overwhelming victory in or on; "Her new show dog swept all championships" sweep with a broom or as if with a broom; "Sweep the crumbs off the table"; "Sweep under the bed" clean by sweeping; "Please sweep the floor" move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky" cover the entire range of
sweep
  The motion employed in moving the searchcoil across the ground See SCAN (def 2)
sweep
Refers to gradual bends in the trunk of a tree leaving the trunk less than straight [To return to previous page, click your browser's BACK button then scroll through the page to your last location]
sweep
clean by sweeping; "Please sweep the floor"
sweep
If your arm or hand sweeps in a particular direction, or if you sweep it there, it moves quickly and smoothly in that direction. His arm swept around the room Daniels swept his arm over his friend's shoulder. the long sweeping arm movements of a violinist. Sweep is also a noun. With one sweep of her hand she threw back the sheets
sweep
to brush, or rub over, with a broom for the purpose of cleaning; as, to sweep a floor, the street, or a chimney
sweep
If something sweeps from one place to another, it moves there extremely quickly. An icy wind swept through the streets The car swept past the gate house
sweep
the curvature of a gouge in cross section, being an arc of a circle Gouges are identified by how much curve there is, from 'flat' (almost, but definitely not, a chisel) to 'deep' (or 'quick', the quickest being a semi-circle), with 'medium' in between
sweep
Used also figuratively
sweep
To clean rooms, yards, etc
sweep
Rider who stays at rear to give assistance
sweep
If someone makes a sweep of a place, they search it, usually because they are looking for people who are hiding or for an illegal activity. Two of the soldiers swiftly began making a sweep of the premises see also sweeping, chimney sweep
sweep
a wide scope; "the sweep of the plains"
sweep
Originally called Sweep, this is now the Lathe tool Another tool that can do more than just its basic function The Lathe tool lets you "sweep" a 2D template polygon around an axis to create a 3D object that is symmetrical around that axis, as if you'd created it on a machine lathe You can also cause the object to spiral as you go, or to taper in size
sweep
The oar used in a sweep-oared boat; as an adjective, descriptive of the boat itself
sweep
If you make a clean sweep of something such as a series of games or tournaments, you win them all. the first club to make a clean sweep of all three trophies
sweep
(i) Tillage with a shallow knife, blade, or sweep cultivating tool which is drawn slightly beneath the soil surface cutting plant roots and loosening the soil without inverting it, resulting in minimum incorporation of residues into the soil (ii) A type of cultivator shovel which is wing-shaped
sweep
internal cylinder surface area over which a piston of a reciprocating compressor moves during its stroke Total piston sweep is a consideration in the determination of oil-feed rates for some reciprocating compressor cylinders, and may be determined as: length of stroke x cylinder circumference diameter x 2 x no of cylinders x rpm x minutes of operation
sweep
time-dependent information created by the electron beam moving across a CRT screen
sweep
a movement in an arc; "a sweep of his arm"
sweep
sweep across or over; "Her long skirt brushed the floor"; "A gasp swept cross the audience"
sweep
someone who cleans soot from chimneys
sweep
A large oar used in small vessels, partly to propel them and partly to steer them
sweep
A hit executed towards his leg or on side, by "sweeping" his bat around his body
sweep
If you sweep things off something, you push them off with a quick smooth movement of your arm. With a gesture of frustration, she swept the cards from the table `Thanks friend,' he said, while sweeping the money into his pocket
sweep
If a person or group sweeps an election or sweeps to victory, they win the election easily. a man who's promised to make radical changes to benefit the poor has swept the election In both republics, centre-right parties swept to power
sweep
to sweep the board: see board
sweep
The almond furnace
sweep
To pass over anything comprehensively; to range through with rapidity; as, his eye sweeps through space
sweep
to cover or extend over an area or time period; "Rivers traverse the valley floor", "The parking lot spans 3 acres"; "The novel spans three centuries"
sweep
an option to specify a percentage of excess cash flow that will be automatically moved into the taxable saving portfolio
sweep
One who sweeps; a sweeper; specifically, a chimney sweeper
sweep
To strike with a long stroke
sweep
A play in which the ballcarrier dashes for the outside behind blocking linemen before turning upfield
sweep
If someone sweeps into a place, they walk into it in a proud, confident way, often when they are angry. She swept into the conference room Scarlet with rage, she swept past her employer and stormed up the stairs The Chief turned and swept out
sweep
If someone with long hair sweeps their hair into a particular style, they put it into that style. stylish ways of sweeping your hair off your face Her long, fine hair was swept back in a ponytail
sweep
Violent and general destruction; as, the sweep of an epidemic disease
sweep
To pass over, or traverse, with the eye or with an instrument of observation; as, to sweep the heavens with a telescope
sweep
If you are swept somewhere, you are taken there very quickly. The visitors were swept past various monuments A limousine swept her along the busy freeway to the airport
sweep
The motion employed in moving the searchcoil across the ground
sweep
One horizontal pass of an oscilloscope's electron beam from left to right across the CRT screen
sweep
Last hiker in a group -- by design Person follows all others, ensuring that no one falls behind or is left needing assistance
sweep
force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"
sweep
The process which updates the network images of devices involved in a modifying transaction A sweep occurs at the end of the transaction if the NSS is onnet, or upon making the transition to the onnet state if the NSS is offnet Sweeps may also occur in the background
sweep
If you sweep an area of floor or ground, you push dirt or rubbish off it using a brush with a long handle. The owner of the store was sweeping his floor when I walked in She was in the kitchen sweeping crumbs into a dust pan Norma picked up the broom and began sweeping
sweep
To draw or drag something over; as, to sweep the bottom of a river with a net
sweep
A batsmans shot, played from a kneeling position with a swinging horizontal bat
sweep
a long oar used in an open boat
sweep
A period of time (usually four weeks) during which all local TV markets are simultaneously measured and reported by a ratings service is called a sweep Traditionally the sweep months are November, February, May and July
sweep
If events, ideas, or beliefs sweep through a place, they spread quickly through it. A flu epidemic is sweeping through Moscow. the wave of patriotism sweeping the country
sweep
To carry with a long, swinging, or dragging motion; hence, to carry in a stately or proud fashion
sweep
To brush against or over; to rub lightly along
sweep
a long oar used in an open boat a wide scope; "the sweep of the plains"
sweep
{i} act of cleaning with a broom; continuous curving motion or shape; continuous extent; reach; chimney sweep, person who cleans soot and debris from inside a chimney; search made to remove hidden electronic listening devices
sweep
A sequence of puretone frequencies, which generates a frequency response curve
sweep
The compass or range of a stroke; as, a long sweep
sweep
sweep with a broom or as if with a broom; "Sweep the crumbs off the table"; "Sweep under the bed"
sweep
The mold of a ship when she begins to curve in at the rungheads; any part of a ship shaped in a segment of a circle
sweep
The compass of anything flowing or brushing; as, the flood carried away everything within its sweep
sweep
The act of sweeping
sweep
move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky"
sweep
winning all or all but one of the tricks in bridge
sweep away
eliminate completely and without a trace; "The old values have been wiped out"
sweep away
overwhelm emotionally; "Her swept her away
sweep away
overwhelm emotionally; "Her swept her away"
sweep hand
a second hand that is mounted on the same center as the hour and minute hand and is read on the minutes
sweep off
overwhelm emotionally; "Her swept her away"
sweep off one's feet
cause dizziness, spin
sweep over
overcome, as with emotions or perceptual stimuli
sweep through
succeed at easily; "She sailed through her exams"; "You will pass with flying colors"; "She nailed her astrophysics course"
sweep under the rug
to conceal something in the hopes it won't be discovered by others; "The president tried to sweep the embarrassing incident under the rug
sweep up
{f} remove dust or dirt from the floor using a broom; embrace and take up the ideology or practice of a person and use it as one's own
sweep up
If you sweep up rubbish or dirt, you push it together with a brush and then remove it. Get a broom and sweep up that glass will you? He started working for a gallery sweeping up and making the tea
sweep up
take up the cause, ideology, practice, method, of someone and use it as one's own; "She embraced Catholocism"; "They adopted the Jewish faith"
chimney sweep
A person whose job is to clean soot from chimneys
clean sweep
The winning, by a person or team, of all the possible possible prizes, games, rounds or contests, etc in a competition, season or series
clean sweep
A thorough change of policies, personnel or things, removing or replacing all or almost all of what was there previously
clean sweep
A complete or overwhelming victory, especially one in which all or almost all possible electoral contests are won
foot sweep
Any of several moves used to trip an opponent by forcefully moving one's legs horizontally at the feet or ankles of one's opponent
mark and sweep
A form of garbage collection in which every accessible object in memory is flagged, leaving unflagged only those that are no longer reachable and can thus be discarded
reverse sweep
to play such a shot
reverse sweep
a batsman's shot made by swinging the bat in a horizontal arc from leg to off, normally whilst kneeling
slog-sweep
to play such a shot
slog-sweep
a shot played, on one knee, with a horizontal bat, hitting the ball hard into the air on the leg side
make a clean sweep
Remove all unwanted people or things ready to start afresh
make a clean sweep
Win all of a group of related sporting contests
army sweep against
military raid against
chimney sweep
A chimney sweep is a person whose job is to clean the soot out of chimneys. A worker employed to clean soot from chimneys. Also called chimney sweeper. someone whose job is to clean chimneys using special long brushes
chimney sweep
{i} chimney sweeper, person who cleans soot and debris from inside a chimney
clean sweep
revolution, total change
Турецкий язык - Английский Язык

Определение sweep#up в Турецкий язык Английский Язык словарь

sweep karıştırması
(Askeri) sweep jamming
sweep sayısının karesi
square of sweep number
sweep#up

    Произношение

    Этимология

    [ 'swEp ] (verb.) 14th century. Middle English swepen; akin to Old English swApan to sweep, Old High German sweifen to wander.

    Слово дня

    subintelligitur
Избранное