surprised, confused, perplexed

listen to the pronunciation of surprised, confused, perplexed
Английский Язык - Турецкий язык

Определение surprised, confused, perplexed в Английский Язык Турецкий язык словарь

amazed
{s} hayret etmiş
amazed
sasirt
amazed
şaşkın

El yazısı kullanabilen genç insanların sayısının gitgide azaldığını şaşkınlıkla öğrendim. - I was amazed to learn that fewer and fewer young people can write in cursive.

amazed
{f} şaşırt

Moskova’da kendi elleriyle bir mucize yaratan genç bir Kırgız kadın, Dağıstanlıları şaşırttı. - A young Kyrgyz woman, creating a miracle with her own hands in Moscow, amazed the Dagestanis.

Onun ani istifası beni şaşırttı. - I was amazed at his abrupt resignation.

amazed
hayrete düşmek
amazed
şaşmak
amazed
şaşırt(mak)
amazed
{s} şaşırmış

Gördüğünde şaşırmıştı. - He was amazed at the sight.

O hayalet görünce şaşırmıştı. - She was amazed at the sight of the ghost.

Английский Язык - Английский Язык
{a} amazed
surprised, confused, perplexed
Избранное