suretiyle

listen to the pronunciation of suretiyle
Турецкий язык - Английский Язык
by means of
thereby
suret
copy
suretiyle by
(doing something): Yıllık kirayı peşin ödemek suretiyle daireyi daha ucuza tutabildi. He was able to get the apartment for less by paying a year's rent in advance
celp suretiyle askere almak
(Askeri) induct
suret
wise
suret
duplication
suret
exemplum
suret
representation
suret
(Askeri) true copy
suret
aspect
suret
eikon
suret
appearance
suret
(Ticaret) apograph
suret
transcription
suret
transcript
suret
image

We were created in God's image. - Biz Tanrı'nın suretinde yaratıldık.

Human beings were created in God's image. - İnsanoğlu Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır.

suret
facsimile
bunu yapmak suretiyle
by doing that
suret
{i} ditto
suret
{i} exemplar
suret
simulacrum
suret
{i} repetition
suret
likeness
suret
{i} duplicate
suret
configuration
suret
counterpart
suret
semblance
suret
circs
suret
form, shape, figure
suret
copy (of a picture or piece of writing)
suret
appearance, form " görünüş, biçim; manner, way" " biçim, yol, tarz; copy, duplicate" " nüsha; face" yüz, çehre
suret
picture
suret
fashion, way, manner: bu surette thus, in this way. sert bir surette harshly; hard. Ne suretle? How?/In what way?
suret
dummy
suret
figure

I saw a figure approaching in the distance. - Ben uzaktan yaklaşan bir suret gördüm.

suret
effigy
yol kesmek suretiyle soymak
(Kanun) hi-jack
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение suretiyle в Турецкий язык Турецкий язык словарь

SURET
(Osmanlı Dönemi) Kılık. Tarz
suret
Yazı veya resim kopyası, nüsha
suret
Biçim, yol, tarz: "Birbirimize karşı oynayacak bir rolümüz olmadığı açık surette görülüyordu."- R. N. Güntekin
suret
Görünüş, biçim
suret
Yüz, çehre. İslam felsefesinde, varlığın görünen yanına, beş duyu ile algılanan yönüne verilen ad
suret
Resim, fotoğraf
SURET
(Osmanlı Dönemi) (C.: Sur - Suver) Biçim, görünüş
SURET
(Osmanlı Dönemi) Tasvir. Dıştan görünen şekil
SURET
(Osmanlı Dönemi) Yol. Gidiş. Hal
SURET
(Osmanlı Dönemi) Çare
Suret
(Osmanlı Dönemi) HUMVE
Suret
(Osmanlı Dönemi) VECH
Suret
(Osmanlı Dönemi) SEHNA'
Suret
(Osmanlı Dönemi) SEBİR
Suret
(Osmanlı Dönemi) RESM
Suret
(Osmanlı Dönemi) SÜNBE
suret
Yüz, çehre
suret
Biçim, yol, tarz
suret
İslâm felsefesinde, varlığın görünen yanına, beş duyu ile algılanan yönüne verilen ad
sûret
(Osmanlı Dönemi) resim, şekil, görünüş; biçim tarz; yol
İMLA SURETİYLE
(Hukuk) Söyleyip yazdırarak
suretiyle
Избранное