supporting some combination of fiscal, political or social conservatism

listen to the pronunciation of supporting some combination of fiscal, political or social conservatism
Английский Язык - Турецкий язык

Определение supporting some combination of fiscal, political or social conservatism в Английский Язык Турецкий язык словарь

conservative
tutucu

Onun özgün fikirleri daha tutucu arkadaşlarıyla başını defalarca belaya soktu. - His novel ideas are time and again getting him into trouble with his more conservative colleagues.

Çok sayıda tutucu Amerikalı onunla aynı fikirdeler. - Many conservative Americans agreed with him.

conservative
Conservative Muhafazakar Parti üyesi
conservative
mutedil
conservative
(sıfat) tutucu, muhafazakâr, eski kafalı (Argo); ölçülü; gösterişsiz, göze çarpmayan; riske girmek istemeyen
conservative
ihtiyat
conservative
klasik
conservative
alçak gönüllü
conservative
yalın
conservative
mantıklı
conservative
ıIımlı
conservative
{i} tutucu kimse
conservative
{s} gösterişsiz

Tom genellikle gösterişsiz bir takım elbise giyer. - Tom usually wears a conservative suit.

conservative
(Biyoloji) konservatif
conservative
(Tıp) Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında)
conservative
{i} sağcı
conservative
{i} muhafazakâr partili
conservative
(isim) muhafazakâr partili, muhafazakâr, sağcı
conservative
koruyucu madde
conservative
{s} hiç aşırıya kaçmayan, ılımlı
conservative
{s} ölçülü
Английский Язык - Английский Язык
conservative
supporting some combination of fiscal, political or social conservatism

    Расстановка переносов

    sup·port·ing some com·bi·na·tion of fiscal, po·li·ti·cal or so·cial Con·ser·va·tism

    Произношение

    Слово дня

    scissile
Избранное