supplemental

listen to the pronunciation of supplemental
Английский Язык - Турецкий язык
{s} tamamlayıcı
(Ticaret) ek olarak
(Ticaret) ek biçiminde
(Ticaret) munzam
ilave
ek
bütünleyici
{s} ilave edilen
{s} bütünler
{s} katma
(Tıp) Ek şeklinde, ilave suretiyle tamamlayıcı
supplemental agreement
(Askeri,Ticaret) ek sözleşme
supplemental security income
ek güvenlik gelir
supplemental agreement
(Askeri) EK SÖZLEŞME: Sözleşme hükümlerine göre müsaade edilmemiş olmakla beraber, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre içerisinde ilk şartlarda arzu edilen veya lüzum görülen düzeltme ya da değişiklikleri ihtiva eden sözleşme
supplemental charge
(Askeri) İLAVE İMLA HAKKI: Derin imla boşluklu mermilerde adi tapa ve şiddetlendirici terkibi ile paralama hakkı arasındaki boşluğu doldurmak için kullanılan, içi, normal olarak, trinitrotoksen ile doldurulmuş silindir biçiminde kap
supplemental charge
(Askeri) ilave imla hakkı
supplemental civilian supplies
(Askeri) EK SİVİL İKMAL MADDELERİ: Askeri devre esnasında temin edilen ve esas madde olarak telakki edilmeyen sivil ikmal maddeleri. Bu maddeler, harekat alanı komutanınca onaylandığı taktirde sivil makamlar tarafından finanse edilip programlanır
supplemental civilian supplies
(Askeri) ek sivil ikmal maddeleri
supplemental cusp
(Diş Hekimliği) Anormal veya fazla tüberkül
supplemental dictionary
tamamlayıcı sözlük
supplemental facilities
(Askeri) bütünleyici tesisler
supplemental photographic interpretation report
(Askeri) EK FOTOĞRAF YAZIM RAPORU: Görev içindeki önemli hedeflerle ilgili olarak daha önceki raporlarda yer almayan bilgileri veren veya ek bilgiler istendiğinde verilen standart görüntü yorum raporu
supplemental physical examination
(Askeri) TAMAMLAYICI SIHHİ MUAYENE: Nihai muayenesi yapılmış herhangi bir uzay aracı veya cihazın yeniden muayenesini ve özel testleri ihtiva eden tamamlayıcı muayene. Bu muayene icap ettiği taktirde tatbik edilir ve genel olarak bir branşın mütehassısı tarafından yapılır. Ayrıca bakınız: "physical examination"
additional
{s} biraz daha, ilave edilen, eklenilen
additional
{s} fazladan

Üye olmayanlar fazladan 50 dolar öder. - Non-members pay an additional 50 dollars.

Fazladan detaylar hemen mevcut değil. - Additional details weren't immediately available.

additional
eklenilen
additional
ilaveten
additional
açıktan
additional
ekstra

Ekstra yetenekli insanlara ihtiyacımız var. - We need additional talented people.

Planımızın bir sürü ekstra avantajları var. - Our plan has lots of additional advantages.

additional
ek
additional
{s} ilave

Hızlandırılmış teslim ilave on dolara mal olacak. - Expedited delivery will cost an additional ten dollars.

Araştırmalar, temel barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanır karşılanmaz, ilave zenginliğin mutluluğa çok az şey kattığını gösteriyor. - Studies show that once the basic needs of shelter and food are met, additional wealth adds very little to happiness.

additional
{s} ilave edilen
additional
{s} katma
airman supplemental training
(Askeri) HAVA ERİ EK EĞİTİMİ: Hava Kuvvetleri uzmanlık kodunda bir değişiklik yapmadan, hava kuvvetleri uzmanlığının bir kısmı üzerinde hazırlayıcı mahiyette, gösterilen resmi eğitim
evasion and recovery supplemental data report
(Askeri) kaçma ve kurtarma ilave veri raporu
officer supplemental training
(Askeri) SUBAY UZMANLIK EK EĞİTİMİ: Hava Kuvvetleri Uzmanlığında herhangi bir dalın takviyesi maksadıyla yapılan ve Hava Kuvvetleri Uzmanlık Kodunda bir değişikliğe yol açmayan resmi eğitim
Английский Язык - Английский Язык
Appending
Acting to supplement

The supplementary bibliography (in Vol. VI) attests to the comprehensiveness of the effort.

A requisition or article of legislation that provides additional funding for a program
Lacking a regular schedule (as in a supplemental airline)
Something that supplements or adds to
{a} additional
Supplemental means the same as supplementary. You'll probably be able to buy supplemental insurance at an extra cost
Added to supply what is wanted; additional; being, or serving as, a supplement; as, a supplemental law; a supplementary sheet or volume
functioning in a subsidiary or supporting capacity; "the main library and its auxiliary branches"
added to complete or make up a deficiency; "produced supplementary volumes"; "additional reading"
{s} serving as a supplement; additional, extra
supplemental restraint system
Any of several restraining systems in a vehicle, such as an airbag, in addition to the seatbelts
supplemental restraint systems
plural form of supplemental restraint system
supplemental

  Расстановка переносов

  sup·ple·men·tal

  Турецкое произношение

  sʌplımentıl

  Произношение

  /ˌsəpləˈmentəl/ /ˌsʌpləˈmɛntəl/

  Слово дня

  lissotrichous
Избранное