suitable for the purpose and circumstances

listen to the pronunciation of suitable for the purpose and circumstances
Английский Язык - Турецкий язык

Определение suitable for the purpose and circumstances в Английский Язык Турецкий язык словарь

appropriate
{f} özelleştirmek
appropriate
(Askeri) (BİLG. TERİMİ) - ÜST SINIR BELİRLEYEREK AYIRMAK; - ION: ÜST SINIRLI AYIRIM, UYGUN, İLGİLİ
appropriate
(fiil) kendine mâletmek, iç etmek, özelleştirmek, üstüne oturmak, el koymak; ayırmak
appropriate
{s} yakışık alır
appropriate
{f} üstüne oturmak
appropriate
uygun

Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor. - I need to configure this server with an appropriate firewall system.

Tom Mary'nin giydiğinin resmî bir parti için uygun olmadığını düşünüyordu. - Tom thought what Mary was wearing wasn't appropriate for a formal party.

appropriate
çalmak
appropriate
özüne ayırmak
appropriate
{f} el koymak
appropriate
tahsis edilen
appropriate
{s} biçilmiş kaftan
appropriate
{f} ayırmak
appropriate
kendine ayırmak
appropriate
(Avrupa Birliği) uygun, münasip
appropriate
(sıfat) uygun, yerinde, yakışık alır, has, özgü, biçilmiş kaftan
appropriate
(Sosyoloji, Toplumbilim) sahiplenmek
appropriate
appropriately uygun bir şekil
appropriate
zimmetine geçir/ayır
appropriate
appropriateness uygunluk yerinde olu
Английский Язык - Английский Язык
appropriate
suitable for the purpose and circumstances

  Расстановка переносов

  sui·ta·ble for the pur·pose and circumstances

  Турецкое произношение

  sutıbıl fôr dhi pırpıs ınd sırkımstänsız

  Произношение

  /ˈso͞otəbəl ˈfôr ᴛʜē ˈpərpəs ənd ˈsərkəmˌstansəz/ /ˈsuːtəbəl ˈfɔːr ðiː ˈpɜrpəs ənd ˈsɜrkəmˌstænsəz/

  Слово дня

  frowzy
Избранное